financiele-scenario-planning-heropstart

News

Financiële scenario planning bij de heropstart

COVID-19 

Gepubliceerd op 7/04/2020

Naar aanleiding van de uitgebreide COVID-19 maatregelen van de voorbije weken zijn heel wat bedrijven in diverse sectoren tot een sterke vertraging of quasi stilstand gebracht. Vooruitkijkend op de gefaseerde heropstart van het maatschappelijke en economische leven, is het aan te bevelen aan de slag te gaan met strategische en financiële scenario planning.

Dergelijke planning vertrekt vanuit de een analyse van de beschikbare middelen enerzijds en een strategische scan anderzijds. De analyse van de beschikbare middelen peilt niet alleen naar financiële middelen of kredietlijnen maar evenzeer naar beschikbare grondstoffen, medewerkers, onderaannemers,… Aanvullend is een strategische scan aan de orde. Hierbij dringt zich een keuze op welke activiteiten, projecten, producten, afzetmarkten prioritair of al dan niet gefaseerd heropgestart zullen worden. Mogelijk wordt ook de keuze gemaakt om niet-kernactiviteiten af te stoten.

De bedrijfsleiding zal op basis van deze informatie een 3-tal scenario’s voor de komende weken/maanden ontwikkelen. Voor het uitwerken van deze scenario planning is het aangewezen om naast het financiële departement, ook de commerciële, HR en productieafdeling te betrekken. Elk van de scenario’s gaat uit van een marktanalyse (bv. omzetherstel van x% in de komende maanden in bepaalde afzetmarkten) gelinkt aan de weerhouden strategische herfocus. Vervolgens worden deze drie scenario’s financieel geconcretiseerd in een 3-tal domeinen:

  1. Strategische kostenbeheersing: quid investeringspolitiek, quid variabilisering van de vaste kostenstructuur…
  2. Cash en werkkapitaal beheer: optimalisatie voorraadbeheer, heronderhandeling betalingsmodaliteiten…
  3. Toekomstig financieringsprofiel: realistische terugbetalingscapaciteit

In het huidige onzekere economische kader is een “juiste” vooruitblik geen evidentie. De wendbaarheid van de onderneming in een continu wijzigende omgeving lijkt echter belangrijker dan het accuraat voorspellen op zich. Een nauwgezette tussentijdse financiële rapportering biedt de mogelijkheid om de financiële scenario planning gradueel bij te sturen.  

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Bruno Peelaers
bpeelaers@deloitte.com

Philippe Artois
partois@deloitte.com 

Did you find this useful?