geen-verplaatsing-naar-notaris-nodig-verlijden-notariele-akten-digitale-volmacht

News

Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig voor het verlijden van notariële akten dankzij digitale volmacht

COVID-19 

Gepubliceerd op 14/04/2020

De Federatie van het Notariaat en minister van Justitie Koen Geens hebben in een persmededeling op 10 april 2020 aangekondigd dat burgers zich voortaan niet langer naar het notariskantoor zullen moeten verplaatsen om een notariële akte te ondertekenen. Binnenkort is het dus mogelijk om een digitale volmacht te verlenen aan een notariële medewerker of een vertrouwenspersoon die de notariële akte in plaats van de volmachtgever kan ondertekenen.

In het kader van de coronamaatregelen mogen notarissen sinds enkele weken immers enkel nog dringende akten verlijden. Deze maatregel is ingegeven om ook binnen notariskantoren de verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk tegen te gaan door de meeste fysieke vergaderingen, met kans op overdracht van het virus, voor onbepaalde tijd uit te stellen. Uiteraard zorgt deze maatregel ook voor de nodige praktische problemen. Zo is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om een notariële akte inzake de verkoop van een onroerend goed te laten verlijden.

De aankondiging van deze nieuwe procedure vormt dan ook een welgekomen alternatief voor de fysieke afspraak bij de notaris. Ook ‘niet-dringende’ akten zullen alsnog kunnen verleden worden in coronatijden. Deze virtuele procedure zal daardoor ook bijdragen aan het gestaag terug op gang laten komen van de economie.

Praktisch zal de volmachtgever via een videoconferentie een digitale volmacht moeten geven aan de gewenste persoon. De notaris zal deze videoconferentie opzetten. De volmachtgever heeft enkel een internetaansluiting en een elektronische identiteitskaart met bijhorende pincode en een digitale kaartlezer (of de Itsme app) nodig. De digitale volmacht kan dus in principe vanop eender welke locatie, bijvoorbeeld ook vanuit buitenland, worden toegekend.

Vooraleer de digitale volmacht wordt ondertekend, zal de notaris de nodige toelichting geven bij enerzijds de volmacht zelf en anderzijds bij (het ontwerp van) de notariële akte waarvoor de volmacht zal worden toegekend. Zo kan de volmachtgever zich nog steeds met al zijn of haar vragen tot de notaris wenden, net zoals bij een fysieke vergadering.

Eens de notariële akte door de volmachthouder(s) werd ondertekend, zal de notaris de akte registreren en vervolgens een kopie aan de partijen bezorgen.

Verder zou de digitale volmacht geen bijkomende kosten met zich meebrengen voor de volmachtgever: geen notariële erelonen, geen kosten en geen belastingen.

In afwachting van de goedkeuring van de nodige wetteksten in het Parlement treft de Federatie van het Notariaat alvast alle nodige voorbereidingen voor de technische implementatie. De verwachting is dat de nieuwe digitale procedure over ongeveer twee weken operationeel zal zijn.

Did you find this useful?