handelsrelaties-vrijwaren-combinatie-ondersteuning-via-actieve-opvolging-kredietverzekeringsportefeuille

News

Handelsrelaties vrijwaren door combinatie ondersteuning via en actieve opvolging van kredietverzekeringsportefeuille

COVID-19 

Gepubliceerd op 03/06/2020

Recent keurde de Europese Commissie het ontwerpakkoord goed dat op 21 april 2020 werd ondertekend door de grootste, in België actieve kredietverzekeraars. Hierbij verbinden deze kredietverzekeraars zich ertoe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk te behouden tot eind 2020. Zo kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen maximaal in stand gehouden worden.

Credendo ECA zou hierbij optreden als herverzekeraar en zo een deel van het risico op zich nemen. Credendo ECA, voor rekening van de Staat, en elke private kredietverzekeraar die het ontwerp ondertekende, verbinden zich ertoe zo snel mogelijk een bilateraal herverzekeringsverdrag te sluiten. 

Als partij die indekking verschaft tegen wanbetaling of het faillissement van eindklanten spelen kredietverzekeraars een cruciale rol in het economisch weefsel. Door het toestaan van kredietlimieten kunnen bedrijven elkaar eenvoudiger betalingsuitstel verlenen. Bovendien biedt een kredietverzekerde klantenportefeuille extra mogelijkheden tot het bekomen van bancaire financiering. Voor het bepalen van de kredietlimiet wordt er steeds een inschatting gemaakt van de debiteur en de hieraan verbonden risico’s.

Gegeven de verhoogde risico’s in sommige landen (bv. Italië, Spanje) en sectoren (bv. toerisme, de automobielindustrie of de textielnijverheid wegens de link met China/Azië) maar ook de toegenomen druk op bedrijven die het voor de coronacrisis reeds moeilijk hadden, nemen de risico’s van wanbetaling (en dus de kans op claims vanwege de verzekerden) dermate toe dat de kredietverzekeraars hun limieten op de eindklanten van hun verzekerden zouden moeten verlagen. Dit in overeenstemming met de normale procedures. We kunnen verwachten dat door een toename van de risico' ook de tarieven voor verzekering opwaarts bijgestuurd zullen worden.

In parallel met de banksector neemt de kredietverzekeringsmarkt met dit akkoord ook maatregelen om de werking van onze economie verder te ondersteunen. Daarnaast hadden de verzekeraars, actief op de Belgische markt, reeds ingestemd met een algemene verruiming van de termijn voor het melden van niet betaling.

Tot slot, kunt ook u, als verzekerde, actie ondernemen. Zo kan u proactief zoveel mogelijk informatie delen met uw verzekeraar. Daarnaast kan u bijvoorbeeld limieten laten schrappen voor klanten waarmee u geen verdere samenwerking meer verwacht. Een actieve opvolging en beheer van uw kredietverzekeringsportefeuille is in deze onzekere tijden zeker aan de orde.

Did you find this useful?