impact-covid-19-op-bancaire-convenanten

News

Welke impact heeft COVID-19 op uw bancaire convenanten? 

Covid-19 

Gepubliceerd op 17/04/2020

Bij het toekennen van een financieel krediet, worden soms aanvullende afspraken gemaakt, meer bepaald onder de vorm van “bancaire convenanten”.  Deze afspraken kunnen zorgen voor extra comfort bij de kredietverlenende bank, maar verdienen bij de kredietnemers bijzondere aandacht in de huidige COVID-19 tijden.

De meest voorkomende financiële convenanten hebben betrekking om de minimum solvabiliteit of de netto schuldgraad van de onderneming. Concreet kan een onderneming naar aanleiding van een kredietvraag in de loop van de voorbije jaren het engagement aangegaan zijn om een vooraf bepaalde minimum solvabiliteit aan te houden. Veelal gaat het om een minimum solvabiliteit van 25% à 30%. Daarnaast kan een kredietverlenende bank ook voorwaarden geplaatst hebben op de netto-schuldgraad van de onderneming.  Hierbij wordt afgesproken dat de netto schuld ten opzichte van EBITDA bijvoorbeeld maximaal 2,5x tot 3,5x mag bedragen.

De huidige COVID-19 situatie creëert voor ondernemingen mogelijk een druk op beide parameters. Een aanvraag tot kapitaalsuitstel zorgt ervoor dat de bancaire schulden minder snel afgelost worden. Mogelijk wordt een bijkomend overbruggingskrediet aangegaan. Verder kunnen de recente maatregelen ook voor een druk op de omzet en het rendement zorgen, wat een directe impact heeft op de verwachte EBITDA.

In het huidige onzekere economisch kader is het dus noodzakelijk om convenanten van dichtbij op te volgen. Indien er zich een eventuele inbreuk zou voordoen, contacteert u best tijdig de kredietverlenende bank. Een proactieve aanpak zorgt er immers voor dat er tijdig – waar mogelijk – aanpassingen kunnen toegestaan worden. Zo kan u eventuele boetes vermijden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Bruno Degrande
bdegrande@deloitte.com

Philippe Artois
partois@deloitte.com

Did you find this useful?