intrastat-rapportering-grote-btw-eenheden-uitstel-7-mei

News

Intrastat rapportering grote btw-eenheden - uitstel tot 7 mei

COVID-19 

Gepubliceerd op 21/04/2020

Vanaf 2020 worden btw-eenheden inzake de intrastat rapportering in 2 groepen verdeeld op basis van hun jaarlijkse omzet en gelden aanvullende rapporteringsverplichtingen voor leden van een grote btw-eenheid.

Onder een grote btw-eenheid vallen de btw-eenheden met een jaarlijkse omzet van ten minste 15 miljoen EUR.

Deze eenheden moeten voortaan op kwartaalbasis een gedetailleerde intrastat aangifte indienen waarbij op niveau van de leden van de eenheid een detail van de roosters van de btw-aangifte wordt weergegeven.

De btw-eenheden die vanaf 2020 verplicht zijn om deze driemaandelijkse aangifte in te dienen, werden in principe reeds op de hoogte gebracht via een schrijven van de administratie.

De eerste gedetailleerde intrastat aangifte voor het eerste kwartaal dient normaal gezien tegen 20 april 2020 ingediend te worden. Naar aanleiding van de corona-crisis wordt er net zoals voor de periodieke btw-aangifte voorzien in een verlenging van de indieningstermijn tot 7 mei.

Het indieningsuitstel moet echter expliciet per e-mail aangevraagd worden bij de intrastat diensten (BopVatUnit@nbb.be)

Btw-eenheden met een jaarlijkse omzet van minder dan 15 miljoen EUR dienen slechts jaarlijks een intrastat aangifte in te dienen, dit tegen uiterlijk 31 mei.

Did you find this useful?