family-beach

News

Never waste a good crisis 

5 tips om uw familiebedrijf te loodsen door de crisis

Terwijl COVID-19 de bevolking en de economie in haar greep houdt, schieten de familiale ondernemers in actie om de continuïteit te garanderen voor hun bedrijf, klanten, medewerkers en andere stakeholders. Over het einde van de crisis is nog geen absolute zekerheid, maar één ding weten we wel: ‘This too shall pass’. De vraag die gesteld moet worden is: ’Wat na de crisis?’

Hierbij 5 tips die ervoor zorgen dat uw familiebedrijf misschien zelfs sterker uit de crisis komt:

1. Maximaal connecteren met alle stakeholders

We worden in deze tijden gedwongen om fysiek afstand te houden van elkaar, maar krijgen in ruil een pak nieuwe tools om sociaal geconnecteerd te blijven. En dat sociale contact is van groot belang. Medewerkers, klanten, leveranciers, maar ook familieleden die belang hebben bij het bedrijf, dienen in deze situatie meer betrokken te worden dan ooit tevoren. Zie deze nieuwe manier van communiceren als een opportuniteit, zo komt uw bedrijf misschien wel sterker uit de crisis. Enkel focussen op de technologie is hierbij niet voldoende. ‘Revolution doesn’t occurs when people adopt new technology. Revolution occurs when people adopt new behavior’. 

2. Leidinggeven vanop afstand

Zoals hierboven vermeld is aangepaste communicatie enorm belangrijk. Verhoog contactmomenten met teamleden. Simpelweg een maandelijks teamoverleg is niet voldoende. Hou de vinger aan de pols door middel van een dagelijkse check-in, via chat of een newsfeed.
Werk voor de aansturing van het team meer dan ooit met output: communiceer duidelijk wat er wordt verwacht tegen welke deadline en laat hier de medewerker zelf zijn invulling aan geven. Werk met een gedeelde agenda om transparantie te verhogen en maak hierin duidelijke afspraken wanneer men kan worden gestoord en wanneer niet. Maak voor de communicatie minder gebruik van mail, maar liever een call met video. Visuele expressie is zo belangrijk.
 

3. Laat goed bestuur uw gids zijn in tijden van crisis

Er wordt van de bedrijfsleider steeds verwacht een kant en klare oplossing voorhanden te hebben voor (dreigende) problemen. Dat is in deze uitzonderlijke tijden haast onmogelijk. Laat meerdere schouders de last dragen. Roep daarvoor, indien deze bestaat, de Raad van advies, Raad van bestuur of Raad der wijzen samen. We hebben de neiging om snel te handelen als we onder druk komen te staan. Het bestuursorgaan zal erop toezien dat uw crisismanagement in lijn ligt met de langetermijnvisie van het bedrijf. Indien er momenteel geen actief bestuursorgaan is geïnstalleerd, kan dit misschien de incentive zijn om daarmee aan de slag te gaan.
 

4. Maak tijdig familiale afspraken

Zoals in een vorige insight vermeld kunnen sluimerende spanningen binnen de familie naar de oppervlakte komen in tijden van crisis. Laat dit soort issues geen extra ballast zijn. Maak tijdig duidelijke, gestructureerde afspraken rond hoe omgaan met elkaar, het bedrijf en het vermogen.
 

5. Let op met uitstelgedrag

Kinderen van eigenaar-ondernemers worstelen vaak met vragen rond de overdracht van het bedrijf en welke rol ze hierin zullen opnemen. In veel families zijn dit soort zaken moeilijk bespreekbaar en heeft men last van uitstelgedrag. Laat een crisis zoals COVID-19 geen nieuwe reden zijn tot het uitstellen van het maken van belangrijke keuzes rond de generatiewissel.
 

Ons Family Governance team kan u geheel vrijblijvend bijstaan als klankbord. Contacteer uw Deloitte Trusted Advisor.

 

Neem contact op met een Deloitte Trusted Advisor

Guy Jans 
gjans@deloitte.com
+32 11 89 39 33 

Ellen Bonte 
ebonte@deloitte.be
+ 32 51 66 47 16

Did you find this useful?