optimalisatie-financiering-werkkapitaal-commercial-finance

News

Optimalisatie van de financiering van uw werkkapitaal via commercial finance

COVID-19 

Gepubliceerd op 23/04/2020

Als gevolg van de huidige COVID-19 situatie ondervindt u mogelijk liquiditeitsspanningen. Het optimaliseren van het werkkapitaal via commercial finance (vroeger “factoring” genoemd) biedt potentieel een oplossing om uw kaspositie te verbeteren.

Traditioneel wordt het werkkapitaal van een onderneming bancair gefinancierd via een kortetermijnkrediet (bv. straight loan of kaskrediet). Commercial finance is een alternatieve financieringsvorm waarbij een percentage (veelal 75 % tot 85 %) van de uitstaande handelsvorderingen bevoorschot wordt. Er bestaan vandaag ook financiële instellingen die dezelfde systematiek – mits het in acht nemen van specifieke voorwaarden - op voorraad toepassen.

Indien u op vandaag nog geen beroep doet op commercial finance, kan u deze formule evalueren teneinde uw financieringscapaciteit te verhogen. Belangrijk in deze overweging is dat enkel business-to-business verkoopfacturen hiervoor in aanmerking komen. Verkoopfacturen gericht aan consumenten zijn dus uitgesloten. Bepaalde factormaatschappijen voorzien ook de mogelijkheid om overheidscontracten te bevoorschotten (“Business 2 Government factoring”).

Gemiddeld wordt 75 % tot 80 % van de uitstaande handelsvorderingen (incl. btw) gefinancierd. Afhankelijk van de kredietkwaliteit en de spreiding van de debiteurenportefeuille kan dit percentage hoger of lager liggen. Bijkomend wordt er doorgaans een concentratiepercentage toegepast, waarbij één debiteur maximaal 15 à 20 % van de bevoorschotting mag vertegenwoordigen.

Indien u op vandaag reeds gebruik maakt van commercial finance, is het aangewezen om in deze crisisperiode de voorwaarden van uw commercial finance contract te evalueren en mogelijk te optimaliseren. Onder andere het bevoorschottingspercentage, het concentratiepercentage of de origine (bv. land of regio) van de handelsvorderingen die al dan niet in aanmerking komen kunnen immers – mits de nodige onderbouw - tijdelijk of structureel aangepast worden. Op die manier kan u uw financieringscapaciteit verder maximaliseren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Bruno Degrande
bdegrande@deloitte.com

Philippe Artois
partois@deloitte.com

Did you find this useful?