pretracing-buitenlandse-arbeidskrachten-coronamaatregel

News

Pretracing buitenlandse arbeidskrachten – coronamaatregel

COVID-19 

Gepubliceerd op 31/08/2020

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of in de vleessector tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens te verzamelen en bij te houden tot 14 dagen na de beëindiging van de werkzaamheden.

De werkgever of gebruiker dient volgende gegevens te bewaren:

  • Identificatiegegevens:
    • naam en voornaam
    • geboortedatum
    • INSZ-nummer (rijksregisternummer of bis-nummer)
  • Verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • Telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
  • In voorkomend geval, aanduiding van de personen waarmee hij samenwerkt bij zijn werkzaamheden in België.

Bovenstaande verplichting is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

Behoudens verlenging, zijn de bepalingen voorzien in dit besluit van toepassing vanaf 24 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Did you find this useful?