relance-heropstart-overbruggingsrecht

News

Relance/heropstart overbruggingsrecht

COVID-19 

Zelfstandigen die hun activiteiten tijdens de eerste fasen van de coronacrisis verplicht moesten stopzetten, kunnen tijdens hun heropstart onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een extra steunmaatregel, namelijk het relance- of heropstart overbruggingsrecht.

Gepubliceerd op 31/08/2020

De aanvraag dient te gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds en hierin zal moeten worden aangeduid voor welke maanden de zelfstandige het overbruggingsrecht wenst te ontvangen. Dit is momenteel mogelijk voor de maanden juni, juli en augustus, september en oktober 2020. Voor deze laatste twee maanden is het aanvraagformulier momenteel nog niet beschikbaar.

  • Om in aanmerking te komen moet de activiteit van de zelfstandige tijdens het voorjaar minstens één volledige kalendermaand verplicht zijn stopgezet tot en met 3 mei of langer. Om na te gaan welke activiteiten in aanmerking komen doen de sociale verzekeringsfondsen een beroep op de NACE-codes waarmee de activiteiten zijn geregistreerd in de KBO. Het gaat onder meer om volgende activiteiten: horeca, markten, kappers, schoonheidsspecialisten, reisbureaus met kantoor, …. Ondertussen mag de activiteit reeds opnieuw zijn opgestart.
  • Verder moet de zelfstandige kunnen aantonen dat de activiteit tijdens het tweede (voor de maanden juli, augustus en september) of derde kwartaal (voor de maand oktober) van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestelling van minstens 10 % (t.o.v. het respectievelijk tweede of derde kwartaal in 2019) heeft geleden. Hiertoe dienen stavingstukken bij de aanvraag te worden gevoegd, zoals bv. een attest van de boekhouder.

Indien aan de voorwaarden is voldaan, ontvangt de zelfstandige een uitkering van 1.614,10 EUR per maand met gezinslast of 1.291,69 EUR per maand zonder gezinslast.

Het heropstart overbruggingsrecht kan niet worden gecombineerd met het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Did you find this useful?