family-back

News

Silence or violence

Het familiebedrijf in tijden van COVID-19

Elke dag wordt meer en meer duidelijk wat de impact van COVID-19 is op de samenleving en de economie. Het virus vormt niet enkel een bedreiging voor de volksgezondheid, maar ook voor de gezondheid van uw bedrijf. Als ondernemer wordt u mogelijk geconfronteerd met een omzetdaling, een gefnuikte rentabiliteit en/of liquiditeitsproblemen.

Voor de familiale onderneming is de uitdaging zowaar nog groter. Deze pandemie test de veerkracht van zelfs de meest ervaren families. De relationele samenhang komt namelijk onder druk te staan.


Zolang in het familiebedrijf alles goed gaat, wordt veel bedekt met de mantel der liefde. Maar wanneer het familiebedrijf financieel verlies maakt, of blijft maken, begint het te wringen. Men wordt nerveus en men gaat elkaar terecht of onterecht verwijten.
 

In tijden van crisis komen tekortkomingen aan de oppervlakte en emoties komen los.

Het zijn meestal de zwakkere schakels in de organisatie die het eerst onder vuur komen te liggen. De familiale medewerkers die niet helemaal op hun plaats zitten krijgen het hard te verduren. In de praktijk is dat spijtig genoeg vaak het geval. De eigenaar-ondernemer wil immers niets liever dan dat zoon of dochter actief wordt binnen de onderneming, vaak zonder te objectiveren of het kind wel de juiste capaciteiten heeft voor de functie. In tijden van crisis komen deze tekortkomingen aan de oppervlakte en emoties komen los.

Deze spanningen kunnen zich op twee manieren uiten. Ofwel heerst er radiostilte (Silence), ofwel komen de frustraties op een onaangename manier tot uiting (Violence). In Vlaanderen geldt meestal het eerste scenario. We hebben niet meteen een cultuur van open communicatie waardoor problemen niet worden besproken en vaak gaat men over tot emotioneel uitstelgedrag. Het tweede scenario is evenmin ideaal te noemen. De betrokken familieleden krijgen de wind van voren en iedereen loopt gedesillusioneerd rond.

Maak afspraken rond aanwerving en promotie en ontkoppel deze zaken van familiale emoties.

Gelukkig is er nog een derde optie. Maak familiale fijngevoeligheden op een constructieve wijze bespreekbaar. Liefst proactief, maar indien nodig ook wanneer de emoties hoog oplaaien. Als u als familiale ondernemer familieleden aanwerft, moet u ervoor zorgen dat ze aan de slag kunnen met hun talenten en de juiste rol binnen het bedrijf opnemen. Maak afspraken rond aanwerving en promotie en ontkoppel deze zaken van familiale emoties. Als u daartegen zondigt, betaalt u de prijs in tijden van crisis en creëert u een toxische situatie.

Naast afspraken rond de loopbaan van familieleden kunnen ook bijvoorbeeld duidelijke procedures worden opgesteld in geval een conflict dreigt dat de familiale samenhang in het gedrang brengt.
Zulke en nog veel meer afspraken kunnen worden opgenomen in een familiaal reglement dat uittekent hoe men met elkaar, het vermogen en het bedrijf omgaat, ook wel een familiecharter genoemd.
De meeste families ondervinden echter veel moeite om hierover met elkaar te praten, waardoor uitstelgedrag continu om de hoek loert. Het is daarom aan te raden hiervoor beroep te doen op externe experten.
 

Ons Family Governance team kan u geheel vrijblijvend bijstaan als klankbord. Contacteer uw Deloitte Trusted Advisor.

Neem contact op met een Deloitte Trusted Advisor


Guy Jans
gjans@deloitte.com
+32 11 89 39 33


Ellen Bonte
ebonte@deloitte.be
+ 32 51 66 47 16

Did you find this useful?