sociale-verkiezingen-en-occulte-periode

News

Sociale verkiezingen en occulte periode

COVID-19 

Gepubliceerd op 31/08/2020

Door het coronavirus werd de procedure van de sociale verkiezingen tijdelijk geschorst na de bekendmaking van de kandidatenlijsten (dag X + 36). De verkiezingsdatum zal plaatsvinden tussen 16 tot en met 29 november.

Dit heeft als gevolg dat een nieuwe occulte periode aanvangt, dit is een periode waarin werknemers beschermd kunnen zijn tegen ontslag zonder dat de werkgever op de hoogte is van deze bescherming. De kandidaten zijn in principe gekend, maar in bepaalde situaties is het mogelijk dat kandidaten nog worden vervangen (bv. een kandidaat trekt zijn kandidatuur in, door overlijden van een kandidaat, door ontslag uit de onderneming,…).

De eventuele nieuwe vervangende kandidaat zal nog niet gekend zijn door de werkgever, waardoor een nieuwe occulte periode van start gaat totdat de definitieve kandidatenlijst vaststaat (op dag X + 77, die valt tussen 2 en 15 november).

De nieuwe verkiezingsdatum bepaalt het moment waarop de occulte periode aanvangt. Indien de nieuwe verkiezingsdatum is vastgelegd op 16 november 2020, zal de occulte periode aanvangen op 18 augustus 2020. Indien de verkiezingen plaatsvinden op 17 november, zal de occulte periode starten op 19 augustus, enzovoort.

Tijdens de occulte periode is er onzekerheid over de kandidaten voor de sociale verkiezingen, waardoor het aan te raden is om op te letten met ontslag. Beschermde werknemers kunnen enkel worden ontslaan om een dringende reden of een technische of economische reden die vooraf werd goedgekeurd door het paritair comité of de arbeidsrechtbank.

Did you find this useful?