thuiswerk-arbeidsongevallenverzekering

News

Thuiswerk en arbeidsongevallenverzekering

Covid-19 

Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen zijn een groot aantal werknemers genoodzaakt om van thuis uit te werken.

Gepubliceerd op 27/03/2020

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor ongevallen tijdens en omwille van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Maar hoe bewijs je dat een werknemer die thuis over een laptopkabel struikelt en zijn voet verstuikt effectief aan het werk was?

In het kader van structureel thuiswerk werd in 2009 een aanpassing van de wet op arbeidsongevallen gedaan waarbij een wettelijk vermoeden werd ingevoerd dat in geval van thuiswerk een ongeval zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordeed, indien het gebeurde op de dag, plaats en binnen de tijdspanne vermeld in de individuele arbeidsovereenkomst. In alle andere gevallen van thuiswerk moet de werknemer bij een ongeval het bewijs leveren dat het effectief om een arbeidsongeval gaat. Dit is een moeilijke bewijslast, omdat er vaak geen (geloofwaardige) getuigen zijn.

Het is dus belangrijk om met uw werknemer een bijlage af te sluiten omtrent het thuiswerk met daarin een duidelijke vermelding van de plaats van tewerkstelling en het uurrooster, zodat de werknemer onder bovenstaand vermoeden valt. Indien u tijdelijk een onkostenvergoeding voor thuiswerk, gebruik eigen PC en eigen internet (wat maximaal tot 167 EUR/maand netto oplevert) wenst toe te kennen, dan neemt u de spelregels ook best op in dit addendum.

Contacteer uw Deloitte Accountancy Trusted Advisor voor meer info.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Valerie Devos
vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?