tijdelijke-werkloosheid-feestdag

News

Tijdelijke werkloosheid en feestdag

COVID-19 

Gepubliceerd op 9/04/2020

Binnenkort is het Pasen en genieten werknemers normaliter op paasmaandag van een betaalde feestdag. Vraag is wie deze feestdag moet betalen indien er binnen de onderneming gebruik gemaakt wordt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona?

Indien een feestdag valt tijdens de eerste 14 kalenderdagen die volgen op de aanvang van een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de feestdag ten laste van de werkgever.

Voormelde periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn.

Concreet impliceert dit dat werknemers die op maandag 13 april al meer dan 14 kalenderdagen ononderbroken tijdelijk werkloos zijn gesteld ingevolge de corona-crisis (dit is vóór 31 maart) géén recht zullen hebben op hun normale loon voor deze feestdag ten laste van de werkgever. Voor deze feestdag ontvangen deze werknemers wél hun tijdelijke werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA.

Indien in de onderneming het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet continu wordt toegepast, maar wordt afgewisseld met periodes van werken, is de werkgever wél het normale loon voor paasmaandag verschuldigd. Indien een werknemer vanaf 31 maart nog heeft gewerkt, ook al was het voor 1 dag, dan heeft hij immers recht op het feestdagenloon ten laste van de werkgever.

Did you find this useful?