tijdelijke-werkloosheid-gedurende-coronacrisis-mogelijkheid-aanvulling-door-werkgever-bovenop-werkloosheidsuitkering

News

Tijdelijke werkloosheid gedurende coronacrisis: mogelijkheid tot aanvulling door de werkgever bovenop de werkloosheidsuitkering?

COVID-19 

Gepubliceerd op 02/04/2020

Omwille van de coronacrisis doen momenteel veel werkgevers een beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Een aantal werkgevers vragen zich af of het mogelijk is om een aanvullende vergoeding toe te kennen bovenop de werkloosheidsuitkeringen om zo de inkomensterugval van hun werknemers (gedeeltelijk) te compenseren tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Dit is mogelijk op voorwaarde dat de werknemer een werkloosheidsuitkering krijgt. Deze aanvullende vergoeding is vrij van RSZ-bijdragen als de toekenning ervan niet tot gevolg heeft dat de werknemer in totaal - bovenop de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding van de RVA - netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt zou hebben.

De aanvullende vergoeding is net als de werkloosheidsuitkering onderworpen aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing ten belope van 26,75%.

De werkgever mag bij de toekenning ervan geen onderscheid maken tussen werknemers die behoren tot eenzelfde categorie.

Het verdient bovendien aanbeveling dat de toekenningsmodaliteiten van de aanvullende vergoeding (bedrag, berekeningswijze, toekenningsduur, …) worden opgenomen in een schriftelijk document (ondernemings-cao, individueel akkoord, …) die verduidelijkt dat deze aanvulling uitzonderlijk is en beperkt in de tijd (gelinkt aan de coronacrisis). In ondernemingen met meer dan 20 werknemers, moet deze toekenning trouwens worden opgenomen in een reglement, in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Valerie Devos
vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?