tijdelijke-werkloosheid-na-1-september-en-werknemers-in-quarantaine

News

Tijdelijke werkloosheid na 1 september en werknemers in quarantaine

COVID-19 

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona geldt nog tot 31 augustus 2020. Na die datum kunnen enkel bepaalde werkgevers en sectoren nog gebruik maken van dit systeem tot 31 december 2020.

Gepubliceerd op 31/08/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Enkel werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder is getroffen door de beperkende maatregelen of werkgevers die kunnen aantonen dat ze bijzonder hard getroffen zijn (nl., minstens 20 % tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen in het tweede trimester van 2020 ten opzichte van het totaal aantal aangegeven dagen bij de RSZ), zullen nog gebruik kunnen maken van de versoepelde procedure.

De Minister van Werk en Economie heeft de lijst van zwaar getroffen sectoren bekend gemaakt, die zou worden opgenomen in een KB dat ingaat vanaf 1 september. De lijst bevat de volgende sectoren: organisatoren van evenementen en kermissen, reisbureaus, horeca, tentverhuurders, inrichters van beurzen en tentoonstellingen, standen- en decorbouwers, vliegtuigbouw en onderhoud, pleziervaart, touringcars, taxisector, grondafhandelaars op luchthaven, installateurs van geluids- en beeldinstallaties voor evenementen, audiovisuele en socioculturele sector, uitbaters van jacuzzi’s en hamams, uitbaters van toeristische attracties en luchtvaartmaatschappijen voor personenvervoer. Deze opsomming is echter wel nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Werkgevers die niet langer in aanmerking komen voor de versoepelde procedure voor corona-overmacht kunnen vanaf 1 september gebruik maken van de overgangsmaatregelen van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden, dient de werkgever aan een aantal preliminaire voorwaarden te voldoen. Werkgevers die reeds aan de bestaande voorwaarden voldeden, kunnen gebruik blijven maken van het normale stelsel van economische werkloosheid voor bedienden.

Naast de mogelijkheid om te voldoen aan de oorspronkelijke preliminaire voorwaarden, kunnen werkgevers die nog niet hebben aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan eveneens een beroep doen op de overgangsmaatregelen voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. In dat geval dient de onderneming:

  • Een vermindering met 10 % van de omzet of van de productie kunnen aantonen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van economische werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019;
  • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld;
  • Gebonden te zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

In tegenstelling tot de normale procedure voor de aanvraag van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden, dient de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan niet goedgekeurd te worden door de commissie ondernemingsplannen van de Minister van Werk.

De overgangsregeling voorziet eveneens in een uitbreiding van de mogelijkheid om economische werkloosheid in te roepen. Een voltijdse schorsing kan worden aangevraagd voor maximaal 24 weken (in plaats van 16 weken) en een grote schorsing met minder dan 3 werkdagen per weer kan worden aangevraagd voor maximaal 34 weken (in plaats van 26 weken).

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsmaatregelen moet de werkgever een formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend verzenden naar het RVA-kantoor. Belangrijk hierbij is dat de verzending van dit formulier dient te gebeuren ten laatste 14 dagen voor de eerste werkloosheidsdag.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

De overgangsmaatregelen voor het stelsel van economische werkloosheid voor arbeiders voorziet in een verlenging van de wettelijke maximumduur van de schorsing:

  • Een volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken).
  • Een gedeeltelijke schorsing in een regime van minder dan 3 werkdagen per week of minder dan één werkweek op 2 kan aangevraagd worden voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).

De aanvraagprocedure blijft verder dezelfde als de oorspronkelijke procedure.

Werknemers die terugkeren uit een rode zone

De vraag rijst wat het lot is van werknemers die verplicht in quarantaine moeten nadat ze terugkeren uit een rode zone en die niet in de mogelijkheid zijn om thuis te werken.

Werkgevers die na 1 september in aanmerking komen voor de versoepelde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, kunnen de werknemers die verplicht in quarantaine moeten via deze procedure tijdelijk werkloos zetten.

Indien de werkgever niet in aanmerking komt voor de versoepelde procedure van overmacht-corona, kan gebruik worden gemaakt van het gewone stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, wanneer de werknemer over een quarantainegetuigschrift beschikt.

De procedure om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen is minder soepel dan de vereenvoudigde procedure die geldt in het kader van het coronavirus:

  1. Vanaf 1 september 2020 moet u de reden van overmacht melden aan de RVA via de elektronische toepassing socialsecurity.be.
  2. De werkgever moet een controlekaart C3.2A afleveren aan iedere werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht.
  3. Bij aanvang van de werkloosheid dient de werkgever voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer een aangifte ‘ASR scenario 2’ te verrichten via socialsecurity.be. Een kopie van deze aangifte dient aan de betrokken werknemer te worden bezorgd.
  4. Op het einde van elke kalendermaand moet voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer een aangifte ‘ASR scenario 5’ worden verricht. Beide aangiftes zijn nodig om het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer te openen.

Als de werknemer echter op vakantie vertrekt naar een rode zone, is er geen sprake van een onvoorziene omstandigheid waarvoor overmacht kan worden ingeroepen en zal de werknemer geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. In dat geval zal de werknemer vakantie, inhaalrust of onbetaald verlof moeten opnemen.

Did you find this useful?