verruiming-uitstel-rsz-bijdragen-ondernemingen-economische-activiteit-sterk-verminderd-is

News

Verruiming uitstel RSZ-bijdragen naar ondernemingen waarvan economische activiteit sterk verminderd is

COVID-19 

Gepubliceerd op 9/04/2020

De RSZ stelt de mogelijkheid om uitstel aan te vragen van betalingen nu ook open voor ondernemingen die niet (al dan niet verplicht) volledig zijn gesloten naar aanleiding van COVID-19.

De mogelijkheid tot uitstel wordt uitgebreid naar werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar wel hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot ofwel:

  • een sterke daling van de omzet in het tweede kwartaal 2020, met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 (op basis van de BTW-aangiften)
  • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

Het uitstel geldt voor volgende bedragen:

  • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie
  • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
  • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
  • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
  • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

Het uitstel heeft betrekking op alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Het uitstel van betaling doet evenwel geen afbreuk aan de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen.

De RSZ heeft intussen ook aangekondigd dat het de nodige ex-post-controles zal uitvoeren om misbruiken aan te pakken.

Did you find this useful?