tips-telewerk

News

5 tips om gepast te leiden en te blijven connecteren

Artikel HR Zig Zag - december 2020

HRO partner Els D'hauwer, deelt haar ervaringen en tips in dit artikel. Als leidinggevende is het een luxe om te werken voor een werkgever die de ambitie heeft om een simply irresistible organisation te willen zijn, maar de ambitie mag hier niet stoppen. Als leidinggevende moet je nog een stap verder durven gaan. De inspanningen om teams te (ver)binden en ermee te blijven connecteren, moeten vertaald worden naar de noden voor jouw team.

In ons team leeft het motto work hard, play hard, maar wat vervangt play hard als dit niet meer kan zoals vroeger? Hoe gaan we afzonderlijk samenwerken? Hoe gaan we efficiënt digitaal vergaderen? Hoe gaan we (re)connecteren met ons team? En meer nog, hoe gaan we er voor zorgen dat onze teams ook deconnecteren na het werk? Hierbij enkele tips:

1. Team governance

Bepaal wie met wie op welke manier en met welke frequentie zal connecteren. Maak afspraken als team over een aantal basisregels. Een gekende valkuil bij structureel thuiswerk bestaat er immers in om bijna uitsluitend via e-mail met elkaar te communiceren.

2. Bepaal teamdoelstellingen en vier successen

Naast één-op-één connectie is er het belang van een hecht team dat zich verbonden voelt met elkaar én weet wat het doel en de missie van het team is. Bepaal realistische en korte-termijndoelstellingen én bepaal hoe je deze successen of mijlpalen (virtueel) zal vieren. Wees transparant en communiceer duidelijk over de verwachtingen. Zorg voor een goede balans in het stimuleren van het ondernemen van acties en de business realiteit. Blijf inzetten op de fun factor, bijvoorbeeld via virtuele apero’s, virtual coffee breaks, online team building games (GooseChase teambuilding app), een team quiz,…

3. Not one size fits all

Iedereen zit met vragen. Blijf authentiek en geef aandacht aan het individu. Geef naast formele gesprekken genoeg aandacht aan de informele gesprekken. Voer met een open mindset gesprekken om verschillende flexibiliteitsopties te bespreken. Door flexibiliteit op een slimme manier te gebruiken, creëer je een win-win voor iedereen. Ondersteun vanuit HR de leidinggevenden om deze gesprekken aan te gaan door het aanreiken van tools en methodieken.

4. Lead by example

De gezondheid van je team is het belangrijkste. Virtueel werken maakt dat privé en werk meer dan ooit in elkaar overlopen, een risico voor de gezondheid. Moedig je teamleden aan om hun grenzen te bewaken en een duidelijke scheiding aan te brengen tussen werk en privé. Wees als leider een rolmodel en stimuleer gezonde gewoontes. Stuur bijvoorbeeld geen e-mails ’s avonds laat of in het weekend. Durf benoemen wanneer je niet bereikbaar bent.

5. Wees creatief

Virtueel werken tast ons gevoel van samenzijn aan en heeft op zijn beurt gevolgen voor onze productiviteit en creativiteit. Probeer bestaande processen een nieuwe wending te geven en varieer. Tijdens de eerste weken van de lockdown had ik een virtuele check-in met Inge Diels, onze CHRO. Inge was toen aan het wandelen. Dit is me altijd bijgebleven en ik probeer dit ook regelmatig toe te passen. We trekken dit in ons team door in onze coachinggesprekken. Wissel een virtuele coachingsessie af met een wandelcoachingsessie.

Did you find this useful?