brexit-nieuwsflash

News

Brexit nieuwsflash

KMO-update

In deze nieuwsflash: Stand van zaken | Voorbereidende maatregelingen BE - wetsontwerp goedgekeurd | Voorbereidende maatregelingen UK (in geval van een harde brexit) - invoer, EORI-nummer, btw

25 april 2019

Na een paasbreak zijn de brexitgesprekken in het Britse parlement deze week hervat. De UK zal waarschijnlijk ten laatste op 31 oktober 2019 de Europese Unie verlaten (flexit).

Met het oog op de Europese verkiezingen zijn tot op vandaag echter nog volgende opties mogelijk:

Akkoord vóór 22 mei

  • Overgangsperiode tot minstens eind 2020 treedt in werking.
  • De UK blijft in de douane-unie waardoor er geen wijzigingen zijn voor douane/btw.

Geen akkoord vóór 22 mei

  • Europese verkiezingen dienen ook in het Verenigd Koninkrijk plaats te vinden.
  • Indien het Verenigd Koninkrijk niet zal deelnemen aan deze Europese verkiezingen zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten op 1 juni 2019 ('no deal'-scenario).

Gezien de mogelijkheid van een harde brexit ('no deal'-scenario) blijft bestaan, blijft een goede voorbereiding nog steeds de boodschap.

Voorbereidende maatregelingen BE

Wetsontwerp goedgekeurd

Het wetsontwerp over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord werd goedgekeurd op 27/03/2019. De tijdelijke beginselen opgenomen in deze wet zouden van toepassing zijn indien geen akkoord wordt bereikt en voorziet in maatregelen met betrekking tot volgende aspecten:

  • Asiel en migratie (verblijfsrecht/verblijfsaanvragen)
  • Energie (vervoer van gasachtige producten)
  • Werk (startbanen)
  • Sociale zaken (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels)
  • Financiën (regime beleggingsondernemingen)
  • Economie (wijziging wet betreffende de verzekeringen).

Voorbereidende maatregelingen UK (in geval van een harde brexit)

Invoer

Een ontwerp van de post-brexit invoertarieven in de UK die van toepassing zijn in geval van een harde brexit gedurende 12 maanden, zijn gepubliceerd (invoerrechten worden in 87 % van de gevallen tot een 0 %-recht gereduceerd).

EORI
In geval van een harde brexit zal elke EU-onderneming moeten beschikken over een UK EORI-nummer (de tolerantie die begin maart werd gepubliceerd door de UK administratie werd inmiddels ingetrokken en momenteel moet er een UK EORI-nummer aangevraagd worden.
Btw

In geval van een harde brexit zal een EU-onderneming moeten beschikken over een UK btw-nummer indien ze belastbare transacties verricht in het Verenigd Koninkrijk. Aanvragen kunnen reeds ingediend worden aangezien UK btw-nummers recent door de UK administratie toegekend worden. 

Gepubliceerd op 26/04/2019

Indien u btw gerelateerde vragen hebt, gelieve contact op te nemen met:

Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com

De boodschap blijft, zelfs met het oog op een brexit-uitstel, nog steeds om uw verschillende commerciële transacties met het Verenigd Koninkrijk in kaart te brengen, inclusief de huidige Incoterms, de contractuele afspraken met uw UK leveranciers/klanten, …

Did you find this useful?