afschaffing-afzonderlijke-heffing

News

Retroactieve intrekking afzonderlijk heffing 5%

KMO-update

Op 04 april 2019 heeft de plenaire vergadering van de Kamer de sanctie van 5% wegens onvoldoende bezoldiging bedrijfsleider retroactief ingetrokken. Bijgevolg is het alsof deze heffing nooit heeft bestaan.

Dit doet echter geen afbreuk aan de voorwaarde van minimale bedrijfsleidersbezoldiging voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Deze voorwaarde blijft wel bestaan.

Gepubliceerd op 5/04/2019

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?