aandelenopties

News

Aandelenopties aan zaakvoerder van managementvennootschap: gewijzigd standpunt

KMO-update

Op 13 april 2017 werd een circulaire gepubliceerd met betrekking tot de bepaling van het belastbaar voordeel bij toekenning van aandelenopties aan de zaakvoerder(s) van een managemenvennootschap.

Voor niet-beursgenoteerde opties wordt het belastbaar voordeel forfaitair vastgesteld op een percentage van de waarde van het onderliggende aandeel. Het basispercentage daarbij is 18%. Onder welbepaalde voorwaarden is evenwel een halvering van het principieel belastbaar voordeel mogelijk.

Eén van die voorwaarden is dat de optie betrekking moet hebben op 'aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend'.
De fiscale administratie stelt dat deze voorwaarde niet vervuld is bij rechtstreekse toekenning door een vennootschap van aandelenopties op haar aandelen aan de zaakvoerder van een managementvennootschap die aan eerstgenoemde vennootschap managementprestaties verstrekt. De zaakvoerder oefent zijn beroepswerkzaamheid immers uit ten behoeve van de managementvennootschap, en niet ten behoeve van de (exploitatie)vennootschap die de opties toekent.

De halvering van het belastbaar voordeel is dus niet mogelijk.

Anderzijds stelt de fiscale administratie niet dat een rechtstreekse toekenning van opties aan de zaakvoerder van een managementvennootschap verboden is.

Dit nieuw administratief standpunt is van toepassing op de toekenningen van aandelenopties die plaats vinden na de datum van publicatie van de circulaire, dus na 13/4/2017.

Circulaire 2017/C/21 betreffende aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen

Bekijk in detail

Did you find this useful?