covid

News

Automatisch uitstel betaling btw-aangifte februari 2020

Gepubliceerd op 20/03/2020

Een van de steunmaatregelen voorziet in automatisch uitstel van btw-betaling van twee maanden zonder boetes of interesten te moeten betalen. De btw-aangifte voor februari dient dus betaald te worden tegen 20 mei.

Bij deze wensen wij u te informeren dat de btw-aangifte van februari dus niet tegen vandaag (vrijdag 20/03) moet betaald worden.

Ook de indieningstermijn van de btw-aangifte werd verlengd tot 6 april. Let op, ondernemingen die een maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, moeten de aangifte wel uiterlijk 24 maart indienen.

Did you find this useful?