brexit-readiness-update-july

News

Brexit readiness update

KMO-update

26 juli 2019

No-deal-Brexit steeds waarschijnlijker

Meteen na zijn aantreden als nieuwe Britse premier beloofde Boris Johnson dat hij een nieuwe Brexit-deal met de EU zal sluiten, zonder de "antidemocratische backstop". "We zullen de herhaalde beloften van het parlement aan het volk nakomen en op 31 oktober uit de EU stappen", bevestigde hij.

Ondanks zijn rotsvaste vertrouwen in een nieuwe deal verklaarde hij "dat we ons voorbereiden op de waterkans dat Brussel weigert om verder te onderhandelen en we dus gedwongen worden tot een harde Brexit, dus zonder deal, niet omdat we dat willen, natuurlijk niet, maar wel omdat het getuigt van gezond verstand." Hij bevestigde bovendien dat hij de voorbereidingen voor een no-deal-Brexit in een hogere versnelling zou schakelen en beloofde dat havens, banken, fabrieken, bedrijven, ziekenhuizen, voedingsbedrijven en landbouwers klaar zouden zijn voor de uitstap.

Onder de nieuwe regering blijft het Britse parlement een sterke hand hebben in de afhandeling van de Brexit. Op 18 juli keurden de parlementsleden een wijziging van de Northern Ireland Bill goed die de nieuwe regering verplicht tot regelmatige debatten in de aanloop naar de deadline van oktober. De bedoeling is te voorkomen dat de nieuwe premier het parlement zou opschorten om zo een no-deal-Brexit door te drukken.

Het uiteindelijke resultaat zal bovendien ook sterk afhangen van het standpunt van de leiders van de Europese Commissie. Michel Barnier zei dat de driemaal afgewezen terugtrekkingsovereenkomst van Theresa May "de enige manier was om de EU op een ordentelijke manier te verlaten". In een brief aan de regeringen van de EU-landen verwerpt hij de eis van de nieuwe Britse premier dat een nieuwe Brexit-deal nodig is om de Ierse grenskwestie aan te pakken. Barnier noemt het standpunt van Johnson "onaanvaardbaar". De kersverse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich bereid verklaard het Verenigd Koninkrijk een nieuwe verlenging van de Brexit-gesprekken toe te staan, als Londen met valabele redenen komt.

Hoewel het eindresultaat hoogst onzeker is, ziet het ernaar uit dat de kans op een no-deal-Brexit steeds groter wordt. Daarom moeten bedrijven zich meer dan ooit voorbereiden op een harde Brexit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Raad van de EU keurt noodmaatregelen goed bij een no-deal-Brexit

Op 7 juli keurde de Raad van de EU noodmaatregelen goed met betrekking tot de uitvoering en financiering van de EU-begroting 2019 in geval van een no-dealscenario. De maatregelen zullen de EU in staat stellen de betalingen aan Britse begunstigden voort te zetten, zolang het Verenigd Koninkrijk zijn bijdragen blijft betalen.

Meerderheid van Belgische bedrijven niet voorbereid op Brexit

Eerder dit jaar heeft de Belgische douane zo'n 20.000 bedrijven in België die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk aangeschreven om hen aan te zetten een EORI-nummer aan te vragen (NL | FR). Bedrijven hebben zo'n nummer nodig om ook na de Brexit zaken te kunnen blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. In een recent interview noemde Annie Vanherpe, douanebeambte belast met de Brexit voor de regio West- en Oost-Vlaanderen, het aantal bedrijven dat gehoor heeft gegeven aan de oproep van de douane "teleurstellend" (NL | FR).

Dit is tegelijk verrassend en verontrustend, gezien Zeebrugge het grootste distributiecentrum naar het Verenigd Koninkrijk is voor voedingsproducten, dranken, kleding, auto's en andere goederen. Vrachtwagenchauffeurs zullen in de haven van Zeebrugge waarschijnlijk worden opgehouden als ze niet de nodige documenten kunnen voorleggen voor de handel met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

KUL pakt uit met sectoranalyse i.v.m. de impact van de Brexit op de EU-lidstaten

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) bracht onlangs een rapport uit in opdracht van het Departement Internationaal Vlaanderen van Buitenlandse Zaken. De studie werd uitgevoerd onder leiding van professor Hylke Vandenbussche. Het rapport bevat een sectoranalyse van de gevolgen van de Brexit voor elk van de 28 lidstaten van de EU.

De voornaamste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Een zachte Brexit voor de EU-27 zou naar schatting resulteren in een verlies van 0,38% van het BBP en ongeveer 280.000 banen. In het Verenigd Koninkrijk zou naar schatting 1,2% van het BBP verloren gaan en zouden er ongeveer 140.000 banen sneuvelen.
  • Een harde Brexit voor de EU-27 zou naar schatting resulteren in een verlies van 1,54% van het BBP en 1.200.000 banen. In het Verenigd Koninkrijk zou naar schatting 4,4% van het BBP verloren gaan en zouden er ongeveer 525.000 banen sneuvelen.
  • Verwacht wordt dat België een van de hardst getroffen landen van de EU zal zijn. In het geval van een harde Brexit zouden in België 2,35% van de toegevoegde waarde in productie en 42.000 banen verloren gaan. Bij een zachte Brexit wordt het verlies geschat op 10.000 banen en 0,58% van het BBP.
  • Van de 42.000 banen die bij een harde Brexit in België zouden sneuvelen, zouden er 28.000 verloren gaan in Vlaanderen (wat overeenkomt met 1,06% van de Vlaamse beroepsbevolking), 10.000 in Wallonië en ongeveer 4.000 in Brussel.
  • De sectoren in België die de ergste gevolgen van de Brexit zullen ondervinden, zijn de voedings- en drankensector, de textielsector, de chemische sector, maar ook de dienstensector (vooral administratieve en ondersteunende activiteiten).

Impact van Britse post-Brexit immigratievoorstellen voor Britse bedrijven die niet-Britse onderdanen in dienst hebben

Uit een onderzoek van de Britse kamers van koophandel blijkt dat "53% van de 380 bedrijven die momenteel niet-Britse onderdanen in dienst hebben, negatieve gevolgen zouden ondervinden van de immigratievoorstellen die eisen dat alle geschoolde migrantenarbeiders een minimumjaarloon van £ 30.000 moeten verdienen zodra het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat".

Het onderzoek licht een reeks post-Brexit immigratievoorstellen toe, onder meer het plan om "een werk- en verblijfslimiet van 12 maanden aan lager geschoolde migranten op te leggen", waarbij 57% van de werkgevers aangeeft dat ze hierdoor "nadelig zouden worden beïnvloed".

Britse handelsovereenkomsten

Het Verenigd Koninkrijk heeft een principeakkoord bereikt over een handelscontinuïteitsovereenkomst met Zuid-Korea. Met de overeenkomst wordt getracht de handelsregelingen die het Verenigd Koninkrijk momenteel als onderdeel van de EU geniet, te behouden. De overeenkomst zal naar verwachting binnenkort worden ondertekend.

De Britse Brexit-minister Stephen Barclay, die voor het Select Committee van het Europese parlement voor de uitstap uit de EU verscheen, zei dat het Verenigd Koninkrijk nu 63% van de handel, gerekend in waarde, door middel van handelscontinuïteitsovereenkomsten heeft afgedekt, tegenover 28% in maart. Barclay zei ook dat de automobielsector en de landbouwsector bij een no-dealscenario gecompenseerd zullen worden.

Vertraging van de Britse groei verwacht

Volgens de Britse kamers van koophandel zal de economische groei in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting vertragen tot het laagste niveau sinds de financiële crisis doordat bedrijven hun Brexit-voorraden afbouwen. Met het oog op de oorspronkelijke Brexit-deadline van 29 maart waren heel wat Britse bedrijven begonnen met het aanleggen van voorraden om onderbrekingen te vermijden. Daardoor werd het economische groeipercentage in het eerste kwartaal van het jaar opgeblazen. Na het uitstel van de Brexit begonnen bedrijven hun voorraden af te bouwen, zonder evenveel bestellingen voor nieuwe voorraden te plaatsen.

De nieuwe Brexit-deadline van 31 oktober zou wel eens kunnen leiden tot een nieuwe bevoorradingsdrang, met alle positieve gevolgen van dien voor de economische groei op korte termijn. Op lange termijn wordt echter verwacht dat een no-deal-Brexit de economische groei in het Verenigd Koninkrijk verder zal ondermijnen.

Hulp nodig bij de voorbereidingen op de Brexit?

Naar aanleiding van de laatste politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de EU kan worden gesteld dat de kans op een no-dealscenario groter is geworden.

De deadline van 31 oktober loopt over amper 3 maanden af. Bedrijven met zakelijke belangen in het Verenigd Koninkrijk worden aangemoedigd om zich onverwijld voor te bereiden op de Brexit om de bedrijfscontinuïteit na de Brexit te waarborgen.

Deloitte kan u daarbij op verschillende manieren helpen.

Toegankelijke Brexit-workshops

Een haalbare, toegankelijke oplossing als voorbereiding op de Brexit, speciaal op maat van kleine, middelgrote en grotere organisaties die hun eerste stappen in hun Brexit-traject willen zetten, of die hun voorbereidingen willen bespreken met de experts van Deloitte.

Brexit Learning Solutions

De Brexit zal gevolgen hebben voor heel wat afdelingen in uw organisatie, ongeacht of die nu met of zonder deal zal doorgaan.

Met de Brexit Learning Solutions van Deloitte vergroot u het bewustzijn en de kennis i.v.m. de zakelijke en operationele impact van de Brexit binnen uw organisatie.

Aanvraag voorbereiding op de Brexit

Wilt u gecontacteerd worden door onze Brexit-experts voor een specifiek probleem of impactdomein? Gebruik dit online formulier om aan te geven in welk(e) domein(en) u hulp nodig hebt en wat precies uw bekommernissen zijn.

Het Brexit Readiness Centre van Deloitte

Bezoek het Brexit Readiness Centre van Deloitte om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ontdek hoe Deloitte u kan helpen bij uw Brexit-voorbereidingen.

Gepubliceerd op 30/07/2019

Contact

Hebt u vragen over deze update? Neem contact op met uw vaste adviseur bij Deloitte of advocaat bij Laga België of:

Neem contact op met onze Deloitte Private task force.

Did you find this useful?