btw

News

Handelsgeschenken en reclameartikelen: btw-aftrek

KMO-update

Op 30 mei werd een circulaire gepubliceerd op Fisconetplus m.b.t. de btw-regels die van toepassing zijn op de kosteloze uitdeling van handelsmonsters, geschenken en reclameartikelen. De regels worden in deze circulaire gecoördineerd, geactualiseerd en verduidelijkt en waar mogelijk werden zij geharmoniseerd met de regels inzake directe belastingen.

De krachtlijnen van deze circulaire kunnen als volgt worden samengevat:

  • Bij de kosteloze uitdeling van monsters stelt de Administratie nu ook uitdrukkelijk dat de belastingplichtige, naast de voorlegging van een door de klant ondertekend ontvangstbewijs, ook andere bewijsmiddelen kan voorleggen om de btw-aftrek te rechtvaardigen.
  • Voor collectieve geschenken aan personeelsleden wordt de grens om in aanmerking te komen voor btw-aftrek verhoogd van € 35, excl. btw naar € 50, excl. btw. Bovendien is het tijdstip of de aanleiding wanneer het geschenk wordt uitgedeeld voortaan niet meer relevant. Onder deze voorwaarden geldt de btw-aftrek overigens voortaan ook voor vouchers voor enkelvoudig gebruik.
  • Bij de gratis uitdeling van geschenken aan zakenrelaties wordt, naar analogie van de regels die van toepassing zijn op de collectieve geschenken aan personeelsleden, gepreciseerd dat slechts 1 geschenk per zakenrelatie per kalenderjaar < € 50, excl. btw, in aanmerking komt voor btw-aftrek. Bovendien geldt onder deze voorwaarden de btw-aftrek voortaan ook voor vouchers voor enkelvoudig gebruik.
  • Voor reclameartikelen gelden voortaan, naar analogie van de regels inzake directe belastingen, eigen voorwaarden om in aanmerking te komen voor btw-aftrek.
  • Voor de goederen geschonken aan slachtoffers van een ramp speelt de waarde van de weggeschonken goederen (voorheen < 50, excl. btw) voortaan geen rol meer om in aanmerking te komen voor btw-aftrek.

Voor meer informatie contacteer ons btw-team

Did you find this useful?