duidelijkheid-vergoeding-kosten-structureel-thuiswerk

News

Fiscus schept duidelijkheid omtrent vergoeding voor kosten structureel thuiswerk

KMO-updates

Gepubliceerd op 10/03/2021

Na een periode van onduidelijkheid omtrent welke thuiswerkkosten al dan niet aanvaard worden door zowel de RSZ als de fiscus, heeft die laatste met ingang van 1 maart eindelijk de knoop doorgehakt via de publicatie van een nieuwe fiscale circulaire. Deze kwam tot stand in overleg met de RSZ en geeft dus hun gezamenlijk standpunt weer.

In het licht van deze nieuwe spelregels is het van belang uw huidig kostenbeleid opnieuw te evalueren. Hou hierbij alvast volgende kernregels in gedachten:

  • Een forfaitaire vergoeding wordt slechts aanvaard indien het thuiswerk structureel is en dus op regelmatige basis gebeurt, nl. het equivalent van 1 werkdag per week (vb. 1 volledige werkdag, 2 halve werkdagen of meerdere dagen van enkele uren per week);
  • Het forfait is beperkt tot 129,48 EUR/maand, behalve voor het 2e kwartaal van 2021 (144,31 EUR/maand). Opgelet, deze kostenvergoeding is niet verplicht. U bepaalt zelf of en hoe u tussenkomt in de kosten van thuiswerk. Schriftelijke afspraken hieromtrent zijn evenwel cruciaal;
  • U kan binnen uw onderneming verschillende bedragen hanteren zolang het gemaakte onderscheid objectief verantwoordbaar is;
  • Een limitatieve lijst van bureaubenodigdheden valt buiten het forfait en kan onder bepaalde voorwaarden dus bovenop het forfait toegekend of vergoed worden (vb. bureaustoel en -tafel, printer, toetsenbord, tweede scherm, etc.);
  • Cumulatie met een vergoeding van 20 EUR/maand voor het professioneel gebruik van eigen internet en/of een eigen computer is toegestaan;
  • Een nieuwe forfaitaire vergoeding van 5 EUR per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede scherm, een printer of scanner (zonder professioneel gebruik eigen computer) is mogelijk, met een absoluut maximum van 10 EUR per maand.

 

Heeft u vragen over de concrete impact van deze nieuwe spelregels op uw huidig kostenbeleid of wenst u een kostenbeleid in te voeren dat hiermee in lijn ligt? Aarzel dan zeker niet ons team van experts te contacteren.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen op maat van uw bedrijf? Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder of uw Trusted Advisor.

Did you find this useful?