financiering-franse-activiteiten

News

De financiering van uw Franse activiteiten: hoe pakt u het best aan?

KMO-update

De groei en internationalisatie van heel wat succesvolle Belgische bedrijven zet zich de laatste jaren duidelijk door. Daarbij is een buurland zoals Frankrijk vaak een evidente toegangspoort tot een belangrijke afzet- en/of arbeidsmarkt. De zoektocht naar de gepaste financiering voor de activiteiten van uw productievestiging of uw overname verdient hierbij de nodige aandacht. Het Franse bancaire landschap kent immers naast een aantal gelijkenissen tevens een aantal eigenheden ten opzichte van het Belgische.

De lokale aanwezigheid van heel wat Belgische bedrijven in Frankrijk neemt verschillende vormen aan. Afhankelijk van de type activiteit en het bijhorende business model, benaderen Belgische bedrijven de Franse markt via verkoopkantoren, de opstart van een lokale productievestiging of een overname van een concullega. Afhankelijk van het model, zijn de financieringsbehoeften zowel anders qua omvang en aard, gaande van werkkapitaalfinanciering, overnamefinanciering tot de financiering van de bouw van een volledig eigen productiesite. Bij de zoektocht naar de gepaste financieringsoplossing blijkt uit ervaring dat het belang van de Belgische (moeder)groep niet altijd naar waarde geschat wordt in het buitenland. Een goed begrip van het Franse financieringsmodel is aldus aangewezen.

Gelijkenissen met de bancaire financiering in België…

Net zoals in eigen land staat bij de bancaire evaluatie van uw kredietdossier het vertrouwen in zowel het business plan of project, als in de aandeelhouder/ondernemer centraal. Dit zorgt ervoor dat ook bij uw Franse kredietaanvraag uw terugbetalingscapaciteit en financiële ratio's bijzondere aandacht krijgen. Tevens vormt wat historiek en achtergrond rond uw vertrouwdheid met de Franse markt een bijkomende surplus. Ook voor uw Franse investeringen wordt een gepaste eigen inbreng/inspanning vereist als financiële buffer voor het risico van uw investering. De individuele cijfers van uw Franse dochter worden echter ook nauwgezet opgevolgd. De financiële historiek en "leeftijd" van de Franse activiteiten vormt bij een overname een specifiek element van de analyse.

… alsook belangrijke verschillen

Het belangrijkste onderscheid tussen de bancaire aanpak van kredietdossiers in Frankrijk ligt in de appreciatie van de beschikbare waarborgen of zekerheden. In de Franse wetgeving heeft het sociaal passief immers een prominente rol als schuldeiser in het geval van een faillissement. Dit brengt met zich mee dat Franse banken naar aanleiding van het uitwinnen van een hypotheek gemiddeld minder fondsen kunnen recupereren dan wat in België gangbaar is. Aldus is de "bancaire waarde" van een Franse hypotheek beperkter. Het is dan ook gebruikelijk in Frankrijk om voor een "asset based" benadering te kiezen en te financieren gekoppeld aan een specifiek actief. In het geval van een onroerend goed wordt een crédit bail immobilier frequent gehanteerd. Naar het model van een leasing is in dat geval de Franse leasingmaatschappij juridisch eigenaar van het onroerend goed. Het opzetten van een crédit bail structuur vergt echter wel een langere doorlooptijd gekoppeld aan een aantal strikte modaliteiten.

Naar analogie met de hypotheek heeft ook de Franse variant van de pand handelszaak een beperktere "bancaire waarde". Ook hier wordt met betrekking tot de financiering van werkkapitaal, materieel of machines, de oplossing gezocht in het principe van "asset based lending". Daarom wordt leasing voor de financiering van materiaal of machines nog vaker gehanteerd in een Franse context. Voor de financiering van handelsvorderingen wordt voornamelijk commercial finance (factoring) of de formule via "la loi Dailly" (nl. de overdracht en financiering van een specifieke handelsvordering) gebruikt. Voor de financiering van voorraad is het systeem van "warrantage" (met specifieke bewaarborging van de voorraad) in Frankrijk frequenter in voege.

Naast de verschillende financieringsaspecten wordt in Frankrijk ook bijzondere aandacht gegeven aan de fiscaal-juridische structurering van uw groep, haar intercompany relaties, en dergelijke meer. Zo worden onroerende activa in Frankrijk vaak gestructureerd in société civile immobilière (SCI) omwille van fiscale, vermogensrechtelijke of financiering technische elementen. Een doordachte structurering kan de slaagkans van uw kredietaanvraag aldus verhogen.

Aandachtspunten bij de zoektocht naar de gepaste financieringsoplossing

Algemeen gesproken ervaren Belgische ondernemers een langere doorlooptijd bij Franse kredietaanvragen dan verwacht. De Belgische ondernemerszin wordt vaak vertraagd door de Franse complexiteit en specifieke regelgeving. In functie van de specificiteit van uw dossier en de grootte van uw kredietvraag, wordt er soms geopteerd om in Frankrijk met een consortium van een aantal banken uw kredietvraag (pari passu) in te vullen. Algemeen gesproken wordt er sneller voor deze piste gekozen dan in een Belgische context. Een pari passu financieringsoplossing impliceert veelal bijkomende onderlinge afstemming en verlengt de doorlooptijd van de aanvraag alsook de opmaak van de kredietdocumentatie. Een goede voorbereiding en coördinatie van het proces vanuit België alsook de betrokkenheid van uw Belgische bankier optimaliseert aldus de slaagkans en doorlooptijd van uw kredietaanvraag.

In Frankrijk kunnen subsidies – zeker bij belangrijke uitbreidingsinvesteringen – een substantiële component van uw financiering vormen. Vaak zijn subsidies of specifieke steunmaatregelen locatiegebonden (bv. zone AFR). Bijzondere aandacht rond de fiscaal-juridische aspecten hiervan is aangewezen. Subsidie-onderhandelingen worden best tijdig gestart gezien hun sterke koppeling met het gevraagde kredietbedrag alsook de kredietverleners.

Naast subsidies wordt vanuit de regionale en nationale overheden ook de financiering zelf gefaciliteerd. Zo zijn er per regio mogelijkheden om cofinanciering (bv. een achtergestelde lening) of overheidswaarborgen te bekomen.

Uit de praktijk blijkt dat het vinden van de benodigde financiering voor uw Franse activiteiten een realistische slaagkans heeft. Een goede voorbereiding, gekoppeld aan de gepaste fiscaal-juridische structurering en een goed begrip van de eigenheid van de Franse financieringsmarkt zullen u in staat stellen uw Franse groei-ambities te financieren.

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Gepubliceerd op 05/09/2018
Philippe Artois, partois@deloitte.com

Did you find this useful?