gewijzigde-tarieven

News

Gewijzigde tarieven publicatie in Belgisch Staatsblad

KMO-update

De tarieven voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werden gewijzigd (voor neerleggingen vanaf 1 maart 2018).

1. Ondernemingen

Voor de rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Oprichting: op papier 227,90 EUR + 21 % btw: 275,76 EUR.
    Elektronisch 184,10 EUR + 21 % btw : 222,76 EUR.
  • Wijziging: op papier en elektronisch : 133,70 EUR + 21 % btw: 161,78 EUR.

2. Verenigingen

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

  • Oprichting: op papier 157,80 EUR + 21 % btw : 190,94 EUR.
    Elektronisch 114,00 EUR + 21 % btw : 137,94 EUR.
  • Wijziging: op papier en elektronisch : 106,90 EUR + 21 % btw : 129,35 EUR.

Voor meer informatie: zie http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm  

Did you find this useful?