goederenvervoer

News

Goederenvervoer - "use and enjoyment" - regel

KMO-update

Voor de plaatsbepaling van goederenvervoer en ermee samenhangende diensten (laden, lossen, overpompen, wegen, meten, expertises,…) geldt in bepaalde omstandigheden een specifieke "use and enjoyment"-regel.

Het toepassingsgebied ervan werd verruimd met ingang van 23/11/2017.

In een Circulaire, gepubliceerd op 31/5/2018, geeft de FOD Financiën nu de nodige toelichting.

Een Belgische dienstverrichter (vervoerder,…) dient voornamelijk alert te zijn in volgende situatie:

  • De afnemer is een B2B-klant én gevestigd buiten de EU;
  • Het werkelijke gebruik of de werkelijke exploitatie van de dienst vindt in België plaats (bijv. vervoer met volledig traject binnen België; expertise aan goederen op Belgisch grondgebied,…)

Voorbeeld: U factureert een lokaal Belgisch transport aan een Noorse klant

Vroeger werd dergelijke dienst gelokaliseerd buiten de EU op basis van de plaats van vestiging van de afnemer: er kon nooit Belgische btw verschuldigd zijn.

Vanaf 23/11/2017 vindt deze dienst echter in België plaats en is er, in principe, 21% Belgische btw verschuldigd.
In bepaalde gevallen zal nog wel een btw-vrijstelling gelden (art. 41, §1 W.BTW) doch hiervoor moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Tolerantieperiode tot 31/05/2018: De FOD Financiën geeft aan dat ze geen sanctie zal opleggen aan ondernemingen die tot op datum van publicatie van de Circulaire de oude regels hebben toegepast (en dus ten onrechte geen btw zouden hebben aangerekend).

Het is dus van belang om zo spoedig mogelijk:

  • Deze transacties te inventariseren;
  • Beslissings- en / of sturingstabellen aan te passen;
  • De opdrachtgevers op de hoogte te brengen van de gewijzigde btw-behandeling (+ gevolgen);
  • De facturatie correct te laten verlopen vanaf 1 juni 2018.

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons team te contacteren.

Gepubliceerd op 23/08/2018
Wouter Quaghebeur, wquaghebeur@deloitte.com

Did you find this useful?