incoterms-2020

News

Incoterms® 2020 

KMO-update

Op 10 september publiceerde de International Chamber of Commerce de nieuwe Incoterms® 2020. Incoterms® zijn een reeks wereldwijd aanvaarde standaarden, die de wederzijdse verplichtingen vastleggen van de koper en verkoper bij nationale en internationale levering van goederen. Een goed begrip en correct gebruik van Incoterms® vermijdt misverstanden en discussie op vlak van verantwoordelijkheden, kosten en risico van de levering, douaneverplichtingen en btw-behandeling.

Ondanks de geruchten dat EXW en DDP zouden verdwijnen in de Incoterms® 2020, blijven alle 11 Incoterms® bestaan. Deze ondergaan evenwel een aantal aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in een notendop:

  • Delivered at Terminal (DAT) wordt Delivered at Place Unloaded (DPU) en is niet langer beperkt tot levering in een terminal, maar kan voortaan op om het even welke plaats.
  • De beperkte verzekeringsdekking onder CIP (Carriage and Insurance Paid to) wordt uitgebreid. De verzekeringsverplichting onder CIF (Carriage Insurance and Freight, voorbehouden voor maritiem transport) blijft ongewijzigd.
  • FCA (Free Carrier) zal voortaan beter geschikt zijn voor maritiem transport: partijen kunnen ook overeenkomen dat de bill of lading wordt uitgereikt aan de verkoper, zodat niet altijd FOB (Free On Board) gebruikt hoeft te worden.
  • De Incoterms® 2020 voegen bovendien voorschriften en verduidelijkingen toe in het kader van veiligheid van het transport, kostenverdeling en transport met eigen vervoersmiddelen.

De Incoterms® 2020 zijn geen revolutie te noemen, maar wel een noodzakelijke evolutie om de Incoterms® én ondernemingen klaar te maken voor het volgende decennium. De aangepaste Incoterms® worden vanaf 1 januari 2020 de nieuwe standaard in nationale en internationale handelstransacties. 

Meer info?

Gelieve te contacteren:

Elke Debeer
eldebeer@deloitte.com

Gepubliceerd op 17/09/2019

Did you find this useful?