Article

Inhoudingsplicht voor schulden bij de sociale zekerheid of fiscus - nieuwe website

KMO-update

Opdrachtgevers en aannemers die in de bouw-, bewakings- of vleessector een beroep doen op een (onder)aannemer zijn voor bepaalde handelingen hoofdelijk aansprakelijk en zijn onderworpen aan een inhoudingsplicht.

Het principe is dat een opdrachtgever of aannemer die voor bepaalde werken beroep doet op een (onder)aannemer met sociale en/of fiscale schulden, hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van die schulden van zijn medecontractant. Deze regeling is ingevoerd om een betere fraudebestrijding mogelijk te maken.

Wanneer de (onder)aannemer op het ogenblik van de betaling van de werken sociale/fiscale schulden heeft, moet de opdrachtgever/aannemer een deel van gelden rechtstreeks betalen aan de RSZ of de fiscus. De inhoudingsplicht voor fiscale schulden bestaat er in dat 15% van het factuurbedrag moet worden ingehouden en doorgestort aan de fiscus. Voor sociale schulden moet er 35% worden ingehouden en doorgestort aan de RSZ.

De FOD Financiën lanceert een nieuwe mobiele onlinedienst 'Check inhoudingsplicht' (https://www.checkinhoudingsplicht.be/) waar iedereen de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren kan controleren. Deze onlinedienst geeft informatie in real-time, zonder financiële details. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe onlinedienst is dat actuele informatie van zowel de RSZ als de FOD Financiën samen in één overzichtelijk scherm worden gepresenteerd.

Hierdoor wordt het mogelijk dat de opdrachtgever in één oogopslag kan nagaan of voor de onderneming een inhouding moet worden verricht op de facturen voor werken zoals hierboven beschreven.

Consulteer de nieuwe mobiele onlinedienst 'Check inhoudingsplicht' via volgende link: https://www.checkinhoudingsplicht.be/

Did you find this useful?