woon-werkverkeer

Article

Aanpassing fiscale vrijstelling van vergoeding voor woon-werkverkeer bij georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

KMO-update

Vanaf inkomstenjaar 2016 is de fiscaal vrijgestelde betaling of terugbetaling door de werkgever van reiskosten voor de werknemer voor woon-werkverkeer met georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, gewijzigd.

De vrijstelling van de vergoeding die de werkgever in dit kader betaalt of toekent aan zijn werknemers was gebaseerd op het tarief van een weektreinkaart eerste klasse.

Sinds 1 september 2015 werden de weektreinkaarten afgeschaft door de NMBS. Aangezien deze formule van treinkaarten de basis vormde voor de terugbetaling heeft deze afschaffing ook gevolgen op fiscaal vlak. Voortaan zal het tarief dat geldt voor een maandabonnement worden gehanteerd voor de berekening van de fiscale vrijstelling.

De nieuwe tarieven van de NMBS gaan telkens in op 1 februari. Voor de eenvoud aanvaardt de administratie dat het op 1 februari geldende tarief voor het hele kalenderjaar gebruikt wordt.

Om praktische redenen wordt bovendien het aantal maandabonnementen waarmee in een jaar rekening mag worden gehouden bepaald door het aantal dagen dat men gebruik heeft gemaakt van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer te delen door 20 en dit ongeacht het stelsel van de werktijden en ongeacht het aantal werkdagen in een maand.

Voorbeeld: Indien een werknemer gedurende het jaar 100 dagen gebruikt heeft gemaakt van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer dan mag er in dat jaar rekening worden gehouden met 5 maandabonnementen eerste klasse als terugbetaling van woon-werkverkeer. (100/20). Rekening houdende met een afstand van 40 kilometer tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling geeft dit een vrijstelling van 970,00 euro voor inkomstenjaar 2016 ( 194,00 euro x 5).

Deze bepaling treedt in werking vanaf het inkomstenjaar 2016. Deze wijziging heeft enkel betrekking op directe belastingen.  Voor sociale zekerheid blijft de terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (mogelijks bepaald in het paritair comité), van de werkgever aan de werknemer, vrij van RSZ.

Jasper Van Dyck – Tax Department

Gepubliceerd op 8/04/2016

Version française
Did you find this useful?