Article

Belangrijkste steunmaatregelen voor kmo's in Vlaanderen

KMO-update

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste steunmaatregelen voor KMO’s in Vlaanderen weer:

R&D

Ecologie en milieu

HR & Advies

Investeringen

Subsidies

IWT-Vlaanderen KMO

Ecologiepremie

Strategische Transformatiesteun

Strategische Transformatiesteun

IWT-Baekeland/
Innovatiemandaten

Strategische Ecologiesteun

Activa / Banenplan / IBO /
50+ / Ervaringsfonds /...

Flanders Investment and Trade (FIT)

IWT-Haalbaarheidsstudies

Pendelfonds
(woon-werkverkeer)

KMO-Portefeuille / Strategisch advies

 

SIM/iMinds/Flanders Make (ICONs)

MIP

Aanwervingspremies

 

Europa-H2020

Europa-LIFE+

ESF / Diversiteitsplan

Interregnum/EFRO

Tax maatregelen

Belastingkrediet O&O

Verhoogde
investeringsaftrek

 

Notionele
intrestaftrek

Belastingvrijstelling
octrooi-inkomsten

   

Extra investeringsaftrekken

Fiscale maatregelen

Vermindering bedrijfsvoorheffing

 

Nacht- en ploegenarbeid

 

Innovatiepremie

 

Expat regelingen

 

Leningen en waarborgen

     

PMV leningen en waarborgenGepubliceerd op 29/06/2015.

Did you find this useful?