groepsverzekering

Article

Hoeveel belastingen betaal ik op mijn groepsverzekering?

KMO-update

Uitkeringen van groepsverzekering op uitbetalingsdatum zijn belastbaar. Er gelden verschillende belastingtarieven naargelang het gaat om kapitaal dat is gevormd met stortingen van de werkgever of met bijdragen van de werknemer. Ook de leeftijd waarop de uitkering geschiedt, is bepalend voor het toepasselijk belastingtarief.

De kapitalen en afkoopwaarden van groepsverzekeringen zijn, voor zover de omzetting in een fictieve rente niet mogelijk is, afzonderlijk belastbaar, tenzij een globale aanslag tegen het progressief tarief voordeliger is voor de belastingplichtige.

Een overzicht van de toepasselijke belastingtarieven:

Kapitalen gevormd door persoonlijke bijdragen van werknemers of bedrijfsleiders  
Uitkering bij Belastingtarief
- pensionering
- leven vanaf 60 jaar
- overlijden
 
10%
- andere omstandigheden 33%
Kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming  
Uitkering vanaf Belastingtarief
- de wettelijke pensioenleeftijd
- bij overlijden vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
- Voorwaarde: actief blijven tot minstens de wettelijke pensioenleeftijd
 
10%
- de leeftijd van 62 jaar
- bij pensionering vóór de wettelijke pensioenleeftijd
- bij overlijden vóór de wettelijke pensioenleeftijd
 
16,5%
- de leeftijd van 61 jaar 18%
- de leeftijd van 60 jaar 20%

In een parlementaire vraag onderstreept de minister van Financiën dat om toepassing te kunnen maken van het gunsttarief van 10% voor wat betreft de kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming, de voorwaarde moet voldaan zijn dat de begunstigde (bij leven) of de overledene (bij overlijden) minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief is gebleven. Deze voorwaarde is ook voldaan in hoofde van een persoon die gedurende de periode voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkeringen heeft ontvangen en wiens arbeidsongeschiktheid niet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Het ontvangen van een overlevingspensioen beïnvloedt de toepassing van de afzonderlijke aanslagstelsels niet. Dit heeft tot gevolg dat de begunstigde van een overlevingspensioen minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief moet blijven. Hij zal dus in principe tot aan die leeftijd een beroepswerkzaamheid moeten uitoefenen.

Inge Sercu - Tax Department

Gepubliceerd op 10/05/2016

Did you find this useful?