Article

Bijkomende verhoging kortingen BV

KMO-update

Werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen genieten van een substantiële korting in de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor bepaalde werknemers. Het betreft voornamelijk werknemers tewerkgesteld aan bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, in ploegen- en/of nachtarbeid en werknemers die betaalde overuren presteren. Enkel in het laatste geval ontvangt de werknemer zelf ook een belastingvermindering.

Eind 2013 sloot de Federale regering het Pact voor de Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance af met de gemeenschappen en gewesten, dit pact werd op 15 mei 2014 wet. Deze wet verhoogde onder meer de bestaande kortingspercentages voor ploegen en nachtarbeid vanaf 2015.

Deze fiscale gunstmaatregel moest de competitiviteit van de Belgische ondernemingen vrijwaren. De Programmawet (19 december 2014) stelde echter de geplande verhoging op de laatste valreep uit tot 2016 in plaats van 2015.

Een overzicht:

Korting

Kortingspercentage voor de werkgever

Wetenschappelijk onderzoek (O&O)

80 % op de bedrijfsvoorheffing berekend op de bezoldigingen die betrekking hebben op onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s

Nacht- en ploegenarbeid

15,60 % van de belastbare bezoldigingen

met inbegrip van ploegen- en/of nachtpremies en met uitzondering van vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige bezoldigingen

-> wordt vanaf 1/1/2016: 20,4%

-> wordt vanaf 1/1/2019: 22,8%

Volcontinue arbeid

17,80 % van de belastbare bezoldigingen

met inbegrip van ploegen- en/of nachtpremies en met uitzondering van vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige bezoldigingen

-> wordt vanaf 1/1/2016: 22,6%

-> wordt vanaf 1/1/2019: 25%

Overuren

32,19% van de brutobezoldiging die als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag (indien 20% toeslag)

of 41,25% van de brutobezoldiging die als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag (indien 50% toeslag)

 

Opgelet, er moet steeds aan bepaalde voorwaarden voldaan worden om de korting te kunnen genieten. We stellen vast dat het naleven van deze voorwaarden recent nauwgezet gecontroleerd wordt door de fiscale inspectie (vragenlijsten gevolgd door een controle ter plaatse).

Anneleen Terryn, aterryn@deloitte.com

Gepubliceerd op 26/03/2015.

version française
Did you find this useful?