Article

KMO-update

Hoe optimaliseer ik mijn financiële BMI voor het afsluiten van het boekjaar?

Kmo’s zijn traditioneel sterk afhankelijk van bancaire kredieten voor hun financiering. De afgelopen kwartalen geven steeds meer kmo’s aan dat het verkrijgen of behouden van deze bankfinanciering moeilijker wordt. U kunt als onderneming echter reageren op deze gewijzigde financiële omgeving.

Optimaliseer uw financiële BMI

  • U kunt uw onderneming ‘financieringsklaar’ maken door uw BMI (of Balans Management Index) te optimaliseren. Binnen financiële instellingen is sinds de financiële crisis het relatief belang van de kredietcomités in de besluitvorming toegenomen. Dit resulteert meer dan ooit in een duidelijke focus op uw cijfers. Hierbij gaat de aandacht specifiek naar de rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit van uw onderneming en de overeenkomstige nettorisicopositie bij uw financier(s). U hebt er bijgevolg alle belang bij dat uw jaarrekening cijfers bancair technisch optimaal zijn.

    Onderneem tijdig de juiste acties
    Bij het optimaliseren van uw BMI zijn sommige initiatieven enkel mogelijk vóór het einde van uw boekjaar. Welke acties in uw geval het meest gepast zijn, hangt af van uw financiële situatie en bancaire ratio’s.

    Concreet kan dit gebeuren door actie te nemen op drie niveaus:

Boekhoudkundig balans management
Bv. wijzig de afsluitdatum van uw boekjaar ter neutralisatie van mogelijke seizoenseffecten (solvabiliteit & liquiditeit ↑)
Bv. indien u beschikt over een recent schattingsverslag, waaruit blijkt dat de werkelijk waarde van uw terreinen en gebouwen hoger is dan de boekwaarde, bezorg uw bankier dan deze informatie (solvabiliteit ↑)

•    Financieel balans management
•    Bv. bouw uw financiële schulden (straight loan) af met overtollige liquide middelen (solvabiliteit & liquiditeit ↑)
•    Bv. boek de R/C schuld aan één van de zaakvoerders/bestuurders als een LT-schuld eerder dan een KT-schuld (solvabiliteit & liquiditeit ↑).

•    Bancair balans management
•    Bv. evalueer renting versus leasing (solvabiliteit ↑)
•    Bv. evalueer de mogelijke plus- en minpunten van factoring voor uw onderneming. (solvabiliteit ↑)

Deze acties zullen een effect hebben op de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming en aldus in de cijfermatige beoordeling door uw financiers.

Uw financiële instelling legt duidelijk strengere voorwaarden op voor het verlenen van kredieten aan uw onderneming. Hierbij is er een belangrijke en groeiende focus op uw cijfers. Het valt dan ook aan te raden om tijdig, voor het afsluiten van het boekjaar, de nodige initiatieven te nemen en uw financiële BMI in samenspraak met uw accountant te optimaliseren.


Philippe Artois, Fiduciaire


 

 

Did you find this useful?