Article

REMINDER: btw nadert voor bestuurdersvennootschappen! Nieuwe regeling geldt definitief vanaf 1 januari 2016

KMO-update

Vanaf 1 januari 2016 rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap steeds btw-belastingplichtigen zijn.

Het kabinet heeft zopas bevestigd dat er met betrekking tot deze nieuwe regeling geen uitstel meer verleend zal worden. De definitieve inwerkingtreding zal dus zeker en vast plaatsvinden op 1 januari 2016. Een circulaire die de praktische toepassing van de regeling uiteenzet, wordt op dit moment voorbereid in overleg met de sectoren en de publicatie ervan wordt verwacht eind oktober/begin november.

Wanneer er door de bestuurdersvennootschap btw over haar dienst wordt aangerekend, zal de aangerekende btw in principe aftrekbaar zijn bij de vennootschap die de dienst afneemt en is er voor deze vennootschap geen sprake van een bijkomende kost. Wanneer deze laatste vennootschap echter slechts een beperkt of helemaal geen recht op aftrek heeft, is er wel een bijkomende kost.

Deze bijkomende kost kan eventueel wel verholpen worden. De methode bij uitstek, is de opzet van een btw-eenheid al geeft dit geen oplossing voor alle cases. Wanneer afzonderlijke Belgische vennootschappen op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen zij door de opzet van een btw-eenheid beschouwd worden als één btw-belastingplichtige. In dat geval zullen handelingen tussen de vennootschappen die deel uitmaken van de eenheid, niet onderworpen zijn aan btw.

Wanneer de bestuurdersvennootschap en de bestuurde vennootschap dus in een eenheid zouden zitten, wordt een eventuele bijkomende kost voor de bestuurde vennootschap vermeden. Het zal dan immers gaan om een interne handeling binnen een eenheid die niet onderworpen is aan btw. Hierbij dienen natuurlijk steeds alle feiten opgelijst te worden alsook activiteiten van alle vennootschappen en het recht op aftrek bekeken te worden vooraleer hierin een definitieve conclusie kan getrokken worden.

Formaliteiten: CALL FOR ACTION!
Eerst en vooral zullen bestuurdersvennootschappen die voor het eerst belastbare handelingen gaan stellen, zich voor btw-doeleinden moeten laten registreren in principe voor 1 januari 2016. Er zal dus een formulier 604A ingediend moeten worden bij het btw- controlekantoor.
Daarnaast kan er verder onderzocht worden of de modaliteiten van een btw-eenheid een eventuele oplossing bieden om geen extra kosten te veroorzaken. In dit verband moet er tevens rekening mee gehouden worden dat de aanvraag van een btw-eenheid gemiddeld toch 2 maanden in beslag neemt vooral effectief toepasbaar te zijn, is het tijd om actie te ondernemen.

Een volgende update volgt bij de publicatie van de circulaire hieromtrent.

Daisy Tips – VAT Department

Did you find this useful?