Article

Btw vrijstelling uitvoer: opgelet bij opmaak uitvoerdocument!

KMO-update

Iedereen die goederen verkoopt, dewelke verzonden worden  naar een plaats buiten de Gemeenschap is zich bewust van het belang van het uitvoerdocument om de vrijstelling inzake btw voor uitvoer te kunnen toepassen. De belastingplichtige weet dat deze uitvoerdocumenten moeten opgevolgd en bijgehouden worden, wat vaak al een vrij intensieve procedure vergt. Eenmaal het uitvoerdocument in het bezit, kan men gerust zijn, … of niet?

Waar dient uw klant op te letten als hij een uitvoerdocument in handen krijgt?

Door de gewijzigde douanewetgeving (nieuwe Wetgeving UCC vanaf 1 mei 2016) kan er voor éénzelfde zending een verschil zijn tussen de uitvoerder voor btw en deze voor douane (zie TLS alert dd. 19/05/2016 en 06/06/2016). Dit zijn complexe regels, maar diegene die zijn verkoopfactuur als een uitvoer wil vrijstellen moet vooral volgende aspecten duidelijk voor ogen houden:

  • De belastingplichtige die voor btw de vrijstelling uitvoer wenst in te roepen, dient de uitvoerprocedure op te starten in België en moet uitdrukkelijk vermeld worden in vak 44 van de uitvoeraangifte. Indien dit niet zo is, kan de btw-controleur in principe de toepassing van de vrijstelling uitvoer verwerpen.
  • De douane-agent verstuurt het uitvoerdocument normaal naar diegene die in vak 2 van het uitvoerdocument vermeld staat (uitvoerder voor douanedoeleinden).  Aangezien deze kan verschillen van de uitvoerder vermeld in vak 44 van de uitvoeraangifte (o.m. in geval van FCA en EXW leveringen), neemt uw klant best contact op met de douane-agent om te verzekeren dat hij eveneens een kopie bezorgd aan de uitvoerder die in vak 44 vermeld wordt;
  • Heeft uw klant wel het juiste exemplaar in handen? Enkel het exemplaar 3 heeft het volledige traject van de goederen gevolgd (vermelding links in de rand van de uitvoeraangifte). Een uitvoergeleide document volstaat geenszins want dit document toont enkel aan dat de uitvoerprocedure werd gestart.
  • Vermeldt het document rechtsonder een datum? Dit is het bewijs dat de goederen werden geviseerd door het laatste douanekantoor waar de goederen de Europese Gemeenschap hebben verlaten.

Zijn er dan nog andere voorwaarden?

Naast deze formele voorwaarden werden een aantal materiële voorwaarden nieuw leven in geblazen waardoor uw klant zich niet mag tevreden stellen met louter het bezit van het volmaakte uitvoerdocument. We geven graag volgende belangrijke aandachtspunten mee:

  • Wist u dat net als bij de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen, het transport van doorslaggevend belang is om de vrijstelling uitvoer te kunnen toepassen? Het transport naar een plaats buiten de Gemeenschap moet besteld en betaald worden door de verkoper of de niet in België gevestigde koper en dit moet u kunnen bewijzen! Zo verliest u uw recht op de vrijstelling indien de goederen door de uiteindelijke klant van de koper worden opgehaald.
  • Tussen twee Belgen kan dus in principe enkel vrijgesteld worden omwille van uitvoer indien de goederen vervoerd worden door de verkoper. De administratie voorziet hier wel in een tolerantie voor FOB-leveringen.
  • Bij afhaalleveringen (ex works/af fabriek/FCA) is er in geval van uitvoer een wettelijke verplichting om te beschikken over een ontvangstbewijs met datum van afgifte, omschrijving van de goederen en land van bestemming afgetekend door de koper.

Meer dan ooit wordt de nadruk gelegd op een correct uitvoerdocument en bijhorende transportdocumenten om de vrijstelling uitvoer te kunnen staven. Met bovenvermelde aandachtspunten kan een goede opvolgingsprocedure uitgewerkt worden voor uw klant.

Dit is van groot belang bij het documenteren van de bedrijfsprocessen en het organiseren van een controlespoor. Vanaf het moment dat een order de onderneming binnenkomt tot het moment dat de goederen verzonden worden, dienen een aantal verantwoordingsstukken (bestelbon, orderbevestiging, zendnota, laadbon, …) verzameld te worden die samen met het uitvoerdocument en de vervoersdocumenten de bestemming van de goederen aantonen.

Tine Maes – VAT Department

Gepubliceerd op 21/06/2016

Did you find this useful?