Article

KMO-update

De vrijgestelde bedragen geïndexeerd voor 2014

De voornaamste daarin zijn:

Maximumbedragen voor vermindering eigen/enig woonhuis:

- Basisbedrag

- Verhoging tijdens de eerste 10 jaar

- Verhoging tijdens de eerste 10 jaar, indien minstens 3 kinderen

 

2.280 EUR

760 EUR

80 EUR

Vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer

380 EUR

Vrijgestelde niet-recurrente resultaatgebonden voordelen

2.722 EUR

Vrijgestelde winst voor diensthoofd ‘Uitvoer’ en ‘Kwaliteitszorg’

15.220 EUR

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s

1.900 EUR

Auteursrechten - grensbedrag roerende inkomsten

57.080 EUR

Maximumbedrag aan premies voor een IPT/werknemers

2.320 EUR

Minimumbedrag vrijgestelde giften

40 EUR

Maximumbedrag pensioensparen

950 EUR


Bruno Teirlynck, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/01/2014.

 Did you find this useful?