Article

KMO-update

Deadline voor overschakeling naar elektronische maaltijdcheques: 01/10/2015

Op vandaag zijn zowel papieren als elektronische maaltijdcheques in omloop. Vanaf 1 oktober 2015 zal de maaltijdcheque echter enkel nog in zijn elektronische vorm beschikbaar zijn. Werkgevers die momenteel nog geen stappen ondernomen hebben om de omschakeling te maken, dienen dus zo snel mogelijk contact op te nemen met hun leverancier.

Om de overgangsfase vlotter te laten verlopen, werden volgende afwijkingen ingevoerd:

  • Papieren maaltijdcheques kunnen nog overhandigd worden voor prestaties tot en met september 2015;
  • Dergelijke cheques mogen nog gebruikt worden tot en met 31 december 2015.

Net als hun papieren variant zijn de elektronische maaltijdcheques onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ. Het blijft dus belangrijk dat de werkgever een individuele overeenkomst of een document op ondernemingsniveau voorziet waarin de toekenning en de voorwaarden ervan bepaald worden. Ontbreekt dergelijk document, dan wordt de werkgeverstussenkomst als loon beschouwd, waarop RSZ verschuldigd is.

Dit document zal onder de nieuwe reglementering bepaalde extra zaken dienen te vermelden, zoals bijvoorbeeld de sanctie bij verlies of diefstal van de drager van de elektronische maaltijdcheques, de mogelijkheid tot controleren van het resterende saldo aan maaltijdcheques door de werkgever, …

Mieke van den Bunder & Flore Lesage – Social Department

Did you find this useful?