Article

Fiscale gevolgen van de kilometerheffing

KMO-update

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van voertuigen van meer dan 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen. Elke vrachtwagen die zich op de Belgische wegen bevindt, moet dan over een werkende ‘On Board Unit’ (OBU) beschikken. Deze registreert via GPS-technologie de gereden kilometers. Het te betalen tarief hangt af van het type weg, de Maximaal Toegelaten Massa (MTM), het aantal gereden kilometers en de EURO-emissieklasse.

In het Vlaams en Brussels Gewest heeft de kilometerheffing de aard van een ‘belasting’. In het Waals Gewest daarentegen is de kilometerheffing een vergoeding die onderworpen is aan btw.

Elke 14 dagen ontvangt de schuldenaar van de kilometerheffing via een elektronisch portaal een afrekening – zijnde een afzonderlijk document van elk van de drie Belgische Gewesten en een overzichtsblad. Optioneel kan ook een vlootoverzicht en een gedetailleerde routebeschrijving worden verkregen.

De kost van de kilometerheffing kan op een 64-rekening of eventueel op een 61-rekening worden geboekt. Vermoedelijk spreekt de CBN zich hierover in de toekomst nog uit

De kilometerheffing wordt als een aftrekbare beroepskost aanzien in het kader van de vennootschapsbelasting. In het geval btw wordt aangerekend, dient de schuldenaar in functie van het eigen btw-statuut te beoordelen of deze btw aftrekbaar is.

Als de boeking gebeurt op basis van het overzichtsblad dan is het belangrijk dat u ook de individuele afrekeningen van de verschillende gewesten bewaart volgens de normale regels. Deze documenten maken namelijk allen deel uit van de (btw-) boekhouding. Hou er rekening mee dat de documenten via het elektronisch portaal in principe slechts voor een bepaalde periode online raadpleegbaar zullen zijn.

Indien u tot slot de opgelopen kosten (de kilometerheffing – inclusief de btw in het geval van het Waalse Gewest) geheel of gedeeltelijk doorrekent aan uw klant, dan maakt deze doorrekening deel uit van de maatstaf van heffing van de levering van goederen of van de dienst.  Dit betekent dat de doorrekening de btw-behandeling van de levering van het goed of de dienst volgt. Dit ongeacht of de kilometerheffing afzonderlijk wordt vermeld op de factuur dan wel inbegrepen zit in de totale prijs voor de goederenlevering of dienstverrichting.

Laure Vanhulle – VAT Department

Gepubliceerd op 21/06/2016

Did you find this useful?