Article

KMO-update

Fiscale maatregelen voortvloeiend uit het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Op woensdag 23 juli 2014 hebben de Vlaamse onderhandelaars hun regeerakkoord voorgesteld. Hieronder geven we een overzicht weer van een aantal belangrijke fiscale maatregelen die terug te vinden zijn in het Vlaamse regeerakkoord.

Woonfiscaliteit - woonbonus

Voor bestaande leningen - leningen afgesloten in 2014 of eerder - blijft alles bij het oude, hoewel de bedragen vanaf volgend jaar niet meer worden geïndexeerd en bijgevolg behouden blijven op het niveau van aanslagjaar 2015.

Voor nieuwe leningen - leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 - zal de woonbonus ingeperkt worden, het maximumbedrag zal dalen met 760 EUR, waardoor de basisvermindering vanaf aanslagjaar 2016 nog slechts 1.520 EUR in plaats van 2.280 EUR zal bedragen. De verhoging van 760 EUR gedurende de eerste 10 jaar van de lening zal wel behouden blijven. De belastingvermindering voor de nieuwe leningen zal nog berekend worden aan slechts 40% in plaats van het marginale tarief (tot aanslagjaar 2015) of 45% (vanaf aanslagjaar 2016) voor de bestaande leningen.

Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 zal het effectieve belastingvoordeel serieus dalen, voor een gezamenlijk belastbaar koppel kan dit al gauw oplopen tot een kleine 1.000 EUR. In het regeerakkoord staat nog te lezen dat men zal onderzoeken of de belastingplichtige in de toekomst de keuze zal kunnen maken tussen de woonbonus of een verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een woning

Successie- en registratierechten

Schenkingsrechten voor onroerende goederen zullen worden vereenvoudigd, omdat men er vanuit gaat dat door het invoeren van eenvoudige tarieven men de belastingplichtige m inder zullen aanzetten om via allerhande constructies belastingen te ontwijken.De verhoging van het verdeelrecht tot 2,5% (de zogenaamde “miserietaks”) zal al terug ongedaan gemaakt worden en zal terug verlaagd worden naar 1%.

Er zal een lager tarief aan registratierechten ingevoerd worden voor de aankoop van de gezinswoning, dit deels ter vervanging van bestaande gunstmaatregelen. De meeneembaarheid van de registratierechten zou in ieder geval behouden blijven.

Kilometerheffing

Het plan blijft er in bestaan om in 2016 samen met de andere gewesten een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Men wil dit systeem tevens uitbreiden naar personenwagens. Bij invoering van de kilometerheffing zullen alvast de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting afgeschaft worden. In Men denkt erover na om in afwachting van de invoering van de kilometerheffing een wegenvignet in te voeren. Van zodra Duitsland een vignet invoert, zou de Vlaamse regering willen volgen.

Overige maatregelen

  • De verruimde vrijstelling van onroerende voorheffing voor materieel en outillering in ruil voor nieuwe investeringen zou verlengd worden. Oorspronkelijk was de maatregel tijdelijk tot eind 2015.
  • Aantrekkelijker maken van de winwin-lening. De lening zou breder inzetbaar moeten worden qua bedragen, intresten en investeringsvorm (naast leningen zullen ook participaties in aanmerking komen).
  • De vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit zal afgestemd worden op de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten. Dit komt er wellicht op neer dat men wil vermijden dat de sanctie van de leegstandsheffing weggewerkt zou worden door een vrijstelling van onroerende voorheffing.
  • De belastingvermindering voor dienstencheques zal blijven bestaan (ook de prijs blijft ongewijzigd)

Wordt ongetwijfeld verder vervolgd…

Bram Descamps, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 16/09/2014.

Did you find this useful?