Article

Geregistreerd Kassasysteem (GKS) voor horeca

KMO-update

Naar aanleiding van de BTW-tariefverlaging van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten is vanaf 1 januari 2015 het Geregistreerde Kassasysteem (GKS) verplicht ingevoerd voor de hele horecasector. Het niet voldoen aan de verplichtingen zal zwaar beboet worden.

Iedereen die minstens 10% van zijn totale horeca-omzet haalt uit het aanbieden van maaltijden voor het verbruik ter plaatse, met uitsluiting van de daarbij horende dranken, is verplicht gebruik te maken van het GKS.

De 10% drempel wordt op volgende wijze berekend:

Omzet (excl. BTW) uit restaurant- en cateringdiensten (excl. drank & take away) x 100
Totale omzet (excl. BTW) uit horeca-activiteiten (incl. drank, alle maaltijden, take away)

= ...%

De regeling is dus niet van toepassing op horecazaken waar de klanten maaltijden of bereidingen (bijna) enkel afhalen en niet ter plaatse consumeren.

Deze mag daarentegen wel niet te beperkend worden geïnterpreteerd, 10% verbruik ter plaatse volstaat reeds. Dit zorgt ervoor dat ook cateraars, feestzalen, frituren, … onder de toepassing van het GKS kunnen vallen.

Het bereiken van de 10%-drempel brengt volgende verplichtingen met zich mee:

  1. Ten laatste op 28/02/2015 moet de inrichting geregistreerd worden via de website www.geregistreerdkassasysteem.be, waarna een conforme kassa dient te worden aangeschaft en na aanvraag van een VAT Signing Card de kassa in gebruik kan worden genomen, dit uiterlijk op 31/12/2015.
  2. Na ingebruikname: intikken en registratie van iedere handeling in het GKS.
  3. Uitreiking ticket uit GKS voor alle horeca-handelingen, ongeacht hoedanigheid van de klant (onafhankelijk van het al dan niet uitreiken van een factuur), op het ogenblik van voltooiing van de dienst

Inrichtingen die de 10% drempel niet bereiken dienen niet verplicht een GKS in te voeren, maar hebben wel de verplichting om BTW-bonnetjes uit te reiken voor de ter plaatse geconsumeerde maaltijden en bijhorende dranken. Dit bonnetje kan eventueel worden vervangen door een volledige factuur. Een kasticket van het GKS kan daarentegen nooit worden vervangen door een factuur.

Tillo Mestdagh, tmestdagh@deloitte.com

Gepubliceerd op 26/03/2015.

version française
Did you find this useful?