Article

KMO-update

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon voor bepaalde transportactiviteiten

Wanneer u voor het vervoer van uw goederen samenwerkt met een transportfirma, bestaat sinds kort het risico dat u wordt aangesproken wanneer de transporteur, of zijn onderaannemer met wie u samenwerkt, geen of veel te weinig loon betaalt aan zijn werknemers. Wanneer u door de bevoegde sociale inspectiedienst formeel van de wanbetaling werd in kennis gesteld moet u dus waakzaam zijn.

Al sinds 1 september 2013 geldt deze regeling voor negen bepaalde activiteitensectoren, namelijk: de metaal-, machine en elektrische bouw, de vleesverwerking, de schoonmaak, het bouwbedrijf, de stoffering en de houtbewerking, de landbouw, het tuinbouwbedrijf, de elektriciteit en de bewaking en/of het toezicht. Sinds 16 mei 2014 geldt de regeling ook voor de werken en de diensten van wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

Het is van belang na te kijken of u als opdrachtgever contractuele afspraken kan maken waarbij de gevolgen van een dergelijke kennisgeving van de sociale inspectiedienst over wanbetaling van het loon wordt geregeld. Voor sommige sectoren werd in die zin regelingen voorzien.

Anne-Line Servaes, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 14/07/2014.

Did you find this useful?