Article

KMO-update

Huispersoneel: vanaf 1 oktober 2014 onderworpen aan sociale zekerheid

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2014) wijzigt vanaf 1 oktober 2014 de wetgeving inzake huispersoneel. Deze nieuwe regelgeving wil dienstboden op het vlak van sociale zekerheid en sociale risico’s een gelijksoortige bescherming geven als andere werknemers.

1. De nieuwe wetgeving impliceert voortaan dat:

 • in principe alle huispersoneel onderworpen wordt aan de verschillende socialezekerheidsregelingen en de loonmatigingsbijdrage. Manuele huishoudelijke activiteiten (wassen, poetsen, tuinhulp enz.) zijn met andere woorden onderworpen aan de RSZ ongeacht het aantal gepresteerde uren;
 • alleen intellectuele diensten (babysitten, bejaarden gezelschap houden of helpen met boodschappen doen enz.) kunnen worden beschouwd als een activiteit die niet bij de RSZ moet worden aangegeven, voor zover de 3 voorwaarden hierna zijn vervuld:
  • de werknemer oefent deze occasionele activiteiten in het huishouden niet beroepsmatig en niet op georganiseerde wijze uit;
  • hij krijgt slechts een beperkte vergoeding (bedrag niet nader bepaald);
  • de activiteit neemt niet meer dan 8 uur per week in beslag bij één of meerdere werkgevers samen.

Werknemers die werken via een dienstenchequebedrijf vallen niet onder de nieuwe regelgeving, aangezien ze reeds onderworpen zijn aan de RSZ; het dienstenchequebedrijf is dan de werkgever.

2. Werkgevers die thans personeel tewerkstellen en deze op basis van de oude regelgeving niet aan de RSZ moesten worden aangegeven, moeten vanaf heden:

 • zich als werkgever inschrijven;
 • een Dimona-aangifte en, elk kwartaal een DMFA-aangifte doen;
 • de sociale bijdragen betalen;
 • het huispersoneel tegen arbeidsongevallen verzekeren;
 • de regelgeving inzake arbeidsduur in acht nemen.

3. Besluit: met deze maatregel zullen de betrokken werknemers een volledige sociale bescherming genieten. Hij impliceert bovendien dat iedere burger die voor manuele huishoudelijke taken gebruikmaakt van iemands diensten, als een werkgever zal worden beschouwd.

Tulay Kasap, Tax & Legal Services
 

Gepubliceerd op 14/10/2014.

Did you find this useful?