klantenlisting

Article

Diende u reeds uw jaarlijkse klantenlisting in?

KMO-update

Iedere BTW-plichtige moet voor 31 maart 2016 zijn klantenlisting voor het jaar 2015 hebben ingediend via Intervat. Deze verplichting geldt zowel voor belastingplichtigen die periodieke BTW-aangiftes indienen, als voor leden van een BTW-eenheid, kleine ondernemingen of belastingplichtigen die vallen onder een forfaitaire regeling.

Ondernemingen die enkel handelingen verrichten die worden vrijgesteld van BTW door artikel 44 WBTW (bv. vrijgestelde onroerende verhuur) zijn vrijgesteld van de verplichting tot het indienen van deze klantenlisting. Ondernemingen die zowel vrijgestelde als belaste handelingen stellen (= gemengde belastingplichtigen), moeten deze klantenlisting wel indienen, maar moeten de vrijgestelde handelingen hier niet in opnemen.

In deze listing moet u alle BTW-plichtige klanten met een Belgisch BTW-nummer opnemen aan wie uw onderneming diensten heeft gepresteerd of goederen heeft verstrekt gedurende het kalenderjaar 2015. U moet enkel de klanten opnemen waaraan in totaal voor meer dan 250 EUR (excl. BTW) werd gefactureerd.

Wie deze listing laattijdig indient riskeert een boete van 75 tot 1.500 EUR bij een vertraging van maximaal 3 maand, 225 tot 2.250 EUR bij een vertraging van maximaal 9 maand en 3.000 EUR bij een vertraging van 9 maand of het helemaal niet indienen.

Enkele bijzondere aandachtspunten:

  • Nihil-listing: Ook als geen handelingen werden gesteld die op de listing moeten worden vermeld, dient de listing te worden ingediend. In de plaats van een nihil-listing in te dienen, kan in de periodieke btw-aangifte van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal 2016 het vakje in kader VIII van deze aangifte aangekruist worden om de Administratie hiervan in kennis te stellen.
  • BTW-eenheid: De leden van een btw-eenheid moeten afzonderlijk en individueel een jaarlijkse listing indienen. Interne handelingen binnen de BTW-eenheid moeten hier eveneens in worden opgenomen.
  • Ook kleine ondernemingen en forfaitaire landbouwers moeten een jaarlijkse listing indienen. Zij verschaffen extra informatie in respectievelijk de vakken I.A en I.B
  • Stopzetting: bij stopzetting van de activiteit in de loop van een jaar dient de jaarlijkse listing m.b.t. dit jaar ingediend te worden uiterlijk 3 maand na de datum van stopzetting.

Tillo Mestdagh – VAT Department

Gepubliceerd op 23/03/2016

Version française
Did you find this useful?