bonus

Article

Uw werknemer een individuele bonus geven?

KMO-update

Vaak wordt de vraag gesteld naar mogelijkheden om werknemers individueel te belonen op een fiscaalvriendelijke manier. Het bekendste bonussysteem met een gunstig fiscaal en RSZ-regime, de loonbonus, is namelijk steeds collectief voor een groep van werknemers toe te passen.

Een gewone bonus onder de vorm van loon is al snel duur voor de werkgever en teleurstellend voor zijn werknemer.

Een minder gekende mogelijkheid om een individu extra te verlonen is een bijkomende IPT-storting in de groepsverzekering Voorwaarde is dat in de onderneming (begrip technische bedrijfseenheid) een groepsverzekering in voege is voor alle werknemers (op sector- of ondernemingsniveau).

Bovendien is het te storten bedrag beperkt: 2.330 EUR (aj. 2016) inclusief verzekeringstaksen en de patronale RSZ-bijdrage (8,86%). Dit maximumbedrag geldt per werknemer en moet, wanneer een werknemer in een jaar meerdere werkgevers heeft gehad, desgevallend over de meerdere werkgevers worden verdeeld. Het gedeelte van de premie dat bovengenoemd bedrag overschrijdt, is niet langer aftrekbaar als beroepskost. Dergelijke IPT mag slechts occasioneel worden toegekend en niet meer tijdens de 3 jaar die voorafgaan aan de (brug)pensionering van de betrokken werknemer.

Warranten zijn ook een optie om bijkomend te verlonen op individueel vlak. Opgelet, de instapdrempels bij de aanbiedende banken zijn vrij hoog (100.000 à 200.000 EUR). Vaak is het hierdoor aangewezen om een sociaal secretariaat als partner onder de arm te nemen (lagere instapdrempel).

Ter illustratie:

 

Klik op de tabel om te vergroten

Soms een mooi alternatief: terugbetaling van pensioensparen

Een andere mogelijkheid (weliswaar beperkter qua bedrag) is het terugbetalen van het individueel pensioensparen van de werknemer (940 EUR/jaar). Dit kan vrij van gewone RSZ-bijdragen. Er is door de werkgever ten aanzien van de RSZ enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 8,86%. De werknemer wordt fiscaal wel geconfronteerd met een voordeel alle aard, maar geniet uiteraard van de belastingvermindering (30%) in zijn personenbelasting.

Anneleen Terryn – Social Department

Gepubliceerd op 12/02/2016

Did you find this useful?