Article

KMO-update

Is investeren in vastgoed een goede investering?

Als we deze vraag beantwoorden op het niveau van het investeringsproduct zelf, dan moeten we positief antwoorden. We leggen u uit waarom.

De eigenheid van vastgoed als reden om erin te investeren

Graag verwijzen we naar het boek “Dance with chance” geschreven door drie gedragswetenschappers van de universiteit INSEAD. Hierin onderzoeken de auteurs in hoeverre de resultaten van ons investeringsgedrag het gevolg zijn van geluk, dan wel of wij die resultaten met ons gedrag kunnen beïnvloeden. De auteurs formuleren vier adviezen, met name: wees geduldig, wees risicobewust, wees gemiddeld en wees uitgebalanceerd. Wie deze adviezen volgt, zal de resultaten van zijn investeringsgedrag kunnen sturen. De eerste twee adviezen zijn voor de hand liggend.

  • Met “wees gemiddeld” bedoelen de auteurs dat u bij het samenstellen van een investeringsportefeuille niet in extremen mag handelen, zorg voor een evenwichtige portefeuille (in waarde en in volume).
  • Met “wees uitgebalanceerd” verwijzen ze naar het tijdsperspectief. Bij investeren staan resultaten uit het verleden, heden en de toekomst niet in relatie tot elkaar; u moet uw portefeuille durven herzien. Balanceer ze nu en dan opnieuw uit. Wanneer u nu de intrinsieke eigenschappen van investeren in vastgoed toetst aan de door de wetenschappers geformuleerde adviezen, dan moet u besluiten dat minstens drie van de voormelde adviezen eigen zijn aan vastgoedinvesteringen.
  • Laat u koop-verkoop buiten beschouwing, dan moet u besluiten dat investeren in vastgoed tijd vergt. Huur, vruchtgebruik, erfpacht, opstal worden gesloten voor een lange duur. Investeren in vastgoed zet ook aan tot het risicobewust handelen. Vastgoed is tastbaar, u kunt het beoordelen naar ligging, staat en markt.
  • Tot slot zijn vastgoedinvesteringen meestal gemiddeld. Als u in een rijwoning woont, gaat u geen villa kopen. De aankoop van vastgoed vergt de tussenkomst van een notaris en vaak een bank, die ook een kritische kijk op de zaak zullen hebben. Als u aandacht heeft voor de ligging van het onroerend goed, is het eigen aan investeren in vastgoed dat u gemiddeld handelt. Investeren in vastgoed is dus nuttig omdat de eigenheid van de vastgoedinvestering u verplicht handelingen te stellen waardoor u niet met uw geluk speelt, maar u het resultaat van uw investering beïnvloedt.

Investeren in vastgoed kent ook barrières

Zo zijn vastgoedinvesteringen illiquide en stelt u zich vaak bloot aan vrij grote fiscale latenties. Daarom is het belangrijk elke vastgoedinvestering goed te structureren. Vastgoed kent tevens een geografische verankering. Indien u op een bepaalde locatie investeert, dan kan u het niet ergens anders doen. Het gaat ook meestal over grotere bedragen. Deze twee barrières overwint u door zich te verenigen. Door associaties aan te gaan, kan u meer fondsen mobiliseren en op meer locaties investeringen doen. Tot slot, financiering. De appetijt van de banken om vastgoed te financieren is de laatste tijd duidelijk geslonken. Een oplossing hiervoor is alternatieve financiering, via bijv. privéfondsen of privévastgoedcertificaten.

Investeren in vastgoed als product is nuttig omdat u door de eigenheid van vastgoed meer kans heeft dat de resultaten van de investering het gevolg zullen zijn van doordachte handelingen, in plaats van geluk. Investeringen in vastgoed kennen ook barrières. Daarom adviseren wij om bij dergelijke investeringen de structurering optimaal te maken, zich waar mogelijk te associëren en alternatieve financiering in overweging te nemen.

Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/01/2014.

 

Did you find this useful?