Article

KMO-update

Investeringssteun voor groene warmte, restwarmte en biomethaan

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe groenewarmte-installaties uit biomassa (>1 MWth) of diepe geothermie (>5 MWth), restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) steun ontvangen. Momenteel is er een openstaande oproep. Er kunnen aanvragen worden ingediend van 15 oktober tot en met 14 december 2015.

De ontvankelijke investeringsprojecten worden op een objectieve wijze beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Het voor de call beschikbare subsidiebedrag zal verdeeld worden over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare budgettaire enveloppe is opgebruikt.

Voor de projecten die ingediend worden tot en met 14 december 2015 is het volgende budget voorzien:

  • 1.000.000 euro voor installaties die groene warmte produceren uit biomassa, capaciteit > 1 MWth
  • 4.000.000 euro voor installaties die gebruik maken van groene warmte uit diepe geothermie, capaciteit > 5 MWth
  • 4.217.341 euro voor installaties voor de benutting van restwarmte
  • 1.000.000 euro voor installaties voor de projectie en injectie van biomethaan

Het steunbedrag (van 200.000 tot 1,3 miljoen euro) en steunpercentage (van 20% tot 65%) zijn afhankelijk van het type investering en de grote van de onderneming. Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Deze steun is bv. niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie.

Meer informatie vindt u op de website www.energiesparen.be/call-groene-warmte .

Did you find this useful?