jaarverslag IDPBW

Article

Verplichting om het jaarverslag van de IDPBW ten laatste tegen 1 april 2016 te publiceren

KMO-update

De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers, ongeacht hun aantal. In dit kader dient hij bepaalde maatregelen te treffen op het vlak van welzijn en veiligheid.

Van zodra een werkgever één werknemer tewerk stelt, is hij gehouden een jaarverslag betreffende de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te sturen naar de gewestelijke inspectiedienst van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk.

1. Het jaarverslag voor het jaar 2015 moet ten laatste tegen 1 april 2016 worden verzonden. Het verslag wordt opgemaakt door de preventieadviseur van de IDPBW en wordt door deze laatste en de werkgever ondertekend. Het verslag bevat alle preventieacties die in 2015 bij de werkgever werden ondernomen.

2. De elektronische formulieren zijn te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid. De papieren formulieren kunnen worden opgevraagd bij de regionale directies of bij het algemeen secretariaat van de algemene directie op het nummer (02)233 45 11 of via e-mail op het adres tww@werk.belgie.be.

3. Indien de werkgever de opgelegde termijn niet respecteert of het jaarverslag niet indient, kan hij volgende sancties oplopen:

  • hetzij een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro;
  • hetzij een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro.

Clotilde Pirson – Social Department

version française
Did you find this useful?