Article

KMO-update

Kwartaaldrempels btw verhoogd vanaf 1/1/2014

De drempel voor kwartaalaangevers verhoogt van 1.000.000 EUR naar 2.500.000 EUR. Concreet betekent dit dat ondernemingen met een jaaromzet die lager ligt dan 2.500.000 EUR slechts per kwartaal een btw-aangifte moeten indienen. Voor leveranciers van energieproducten, mobiele telefonie & computers en landvoertuigen met motor bedraagt deze drempel voortaan 250.000 EUR (i.p.v. 200.000 EUR vroeger). Naast de drempelverhoging voor kwartaalaangevers werd ook de periodiciteit van de btw-aangifte afgestemd op de IC-opgave. Hierdoor loopt een onderneming die intracommunautaire leveringen verricht het risico sneller te moeten overschakelen naar maandelijkse btw-aangiftes. Een belastingplichtige moet immers een maandelijkse IC-opgave indienen zodra zijn intracommunautaire leveringen (vak 46) gedurende één kwartaal meer bedragen dan 50.000 EUR.

De overgang van het stelsel van maandaangiftes naar kwartaalaangiftes is mogelijk voor zover de belastingplichtige er uitdrukkelijk om verzoekt, en de overgang door de Administratie wordt toegestaan. Dit verzoek gebeurt via een gemotiveerd verzoekschrift bij het btw-controlekantoor waaronder u ressorteert. De overgang heeft pas uitwerking op de eerste dag van het aangiftetijdvak volgend op de datum van aanvaarding van de aanvraag door de betrokken administratie. De eerste in te dienen kwartaalaangifte voor belastingplichtigen die maandaangever waren in 2013 en die wensen over te schakelen naar het stelsel van kwartaalaangiftes zal dus ten vroegste die van het tweede kwartaal 2014 zijn.

David Goncé, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 22/01/2014.


 

 

Did you find this useful?