Article

KMO-update

Legal office als flexibele oplossing voor debiteurenbeheer

Het evenwicht tussen het correct afdwingen van betalingen van klanten en een goede commerciële relatie is niet altijd evident. Achterstallige betalingen vormen steeds vaker de oorzaak van liquiditeitsspanningen en faillissementen. Ondernemingen kunnen niet langer fungeren als goedkope kredietinstelling voor hun cliënteel. Een goed debiteurenbeheer vormt daarbij het startschot.

Debiteurenbeheer is meer dan rappels

In veel ondernemingen wordt het debiteurenbeheer louter uitgeoefend door een administratief of financieel departement. Bij gebrek aan tijd en juridische kennis, is het niet evident om alle risico’s snel en efficiënt te detecteren en in te dekken. Een doeltreffend debiteurenbeheer houdt meer in dan het versturen van rappels. Het vereist strategisch meedenken en juridisch analyseren van de verdere stappen.

Proactief optreden vormt de eerste stap om achterstallige betalingen te vermijden. Dit gebeurt door een juiste analyse van uw (potentiële) klanten, het structureren van uw verkoopsproces en het beschikken over goede algemene voorwaarden op maat met voldoende garanties en zekerheden. Een nettingclausule maakt het mogelijk om wederzijdse (actuele of toekomstige) schulden tussen uw onderneming en uw klant automatisch te compenseren. Hierdoor wordt u betaald vóór alle andere schuldeisers wanneer uw klant in WCO gaat of failliet verklaard wordt. Zorg ook dat uw algemene voorwaarden tegenstelbaar zijn, en aldus niet louter beschikbaar zijn op de achterkant van de factuur.

Ook reactief kan er vaak heel wat verbeterd worden. Wanneer de openstaande factuur onbetaald blijft na het volledig doorlopen van de aanmaningsprocedure, wordt het dossier doorgeven aan een advocaat door velen als enige oplossing aanzien. Er bestaan echter tal van alternatieve rechtsmiddelen die zorgen voor een snellere, meer eenvoudige en vooral goedkopere manier van betaling. Veel van deze alternatieven kunt u als onderneming zelf uitoefenen!

Bij niet-betaling van onbetwiste facturen door een buitenlandse EU-klant kan u bijvoorbeeld beroep doen op de procedure van het Europees betalingsbevel. Binnen de twee maand en voor amper 60 EUR kan u hierbij een vonnis bekomen van een Belgische rechter dat onmiddellijk uitvoerbaar is in het land van uw klant. Bovendien kan u deze procedure zelf en zonder een advocaat voeren. Verder worden al te vaak de voordelen van een minnelijke schikking of dading onderschat, waarbij de partijen in alle vrijheid kunnen beslissen om een einde te stellen aan een geschil.

Voor begeleiding en advisering bij dergelijke vragen aangaande debiteurenbeheer, of enige andere juridische noodzaak binnen uw onderneming, kan bijstand van een Legal Office een oplossing bieden.

(Tijdelijke) externe hulp

Beroep doen op een Legal Office biedt uw onderneming een flexibele oplossing met grote meerwaarde, op maat van uw onderneming. Zolang als nodig komt een ervaren jurist één of meerdere (halve) dagen per week bij uw onderneming ter plaatse. Hierdoor beschikt u tijdelijk over een goed opgeleide en ervaren jurist. Anderzijds leert deze jurist het bedrijf van binnenuit kennen. Bovendien kan hij/zij veelal terugvallen op een team van collega’s, fiscalisten en accountants, die niet enkel als ‘back office’ garant staan maar er tevens voor zorgen dat verlof of ziekte geen issue kan zijn.

Anaïs De Boulle, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 14/07/2014.

Did you find this useful?